Veelgestelde vragen

De waarden van je werkerscoöperatie definiëren

Illustrations with speech ballons

Om een werkerscoöperatie te doen slagen is de juiste bedrijfscultuur veel belangrijker dan een set van formele spelregels. Zo’n bedrijfscultuur leidt er vanzelf toe dat alle medewerkers zich op een bepaalde manier gedragen: kritiek kunnen geven en aanvaarden, actief deelnemen aan de beslissingsprocessen, zelf verantwoordelijkheid nemen als het fout loopt … Hoe stimuleer je elkaar daarin? Begin met een gedeeld waarden- en normenpatroon te definiëren. Deze praktijkfiche bevat een handleiding waarmee je meteen aan de slag kan.

Een werkerscoöperatie: vooral een kwestie van de juiste bedrijfscultuur

Een werkerscoöperatie zou je kunnen definiëren aan de hand van een reeks formele kenmerken: zoveel procent van de aandelen in handen, zoveel procent zeggenschap op de algemene vergadering, zoveel procent van de bestuurders bestaat uit medewerkers … Zo’n gebetonneerde participatie op de maandelijkse bestuursvergaderingen of de jaarlijkse algemene vergadering: allemaal goed en wel. Toch zal het vooral tijdens de werkuren zijn dat de werkersparticipatie vorm en inhoud krijgt. Of medewerkers al dan niet als gelijkwaardig beschouwd worden, zal behalve uit formele spelregels dan ook vooral blijken uit de informele dagelijkse omgangsvormen. Oftewel de manier waarop de mensen op de werkvloer met elkaar omgaan. En dan belanden we snel op het terrein van de bedrijfscultuur. Die kan je definiëren als “de gedeelde waarden en normen van een organisatie en het daaruit voortvloeiende gedrag van de medewerkers”. De moeilijk te vatten bedrijfscultuur maak je dus tastbaar door gezamenlijk de waarden en normen te definiëren. En dit om vier belangrijke redenen:

Door een aantal waarden concreet te benoemen en in het dagelijks werk als toetssteen te gebruiken, bouw je een bedrijfscultuur op die leidt tot een coherente en duurzame manier van werken.
Ook in een werkerscoöperatie moeten verschillende waarden verzoend worden: economische (bv. rentabiliteit), sociale (bv. respect) en morele waarden (bv. eerlijkheid). Je moet dus een gezond evenwicht vinden (bv. tussen flexibiliteit tegenover de werknemer die graag woensdagnamiddag thuis is voor zijn kinderen en de klant die woensdagnamiddag ook graag een volledige service wil).

Daarnaast hangen de waarden die voor een organisatie belangrijk zijn samen met haar economische activiteiten. Wie in de voedingssector werkt, kan niet zonder de waarde ‘netheid’ terwijl in de farmaceutische sector waar de gezondheid van de patiënt op het spel staat misschien ‘zorgvuldigheid’ primeert.

Aan de slag!

Uiteraard is het formuleren van waarden en normen een opdracht waarbij alle medewerkers moeten betrokken zijn. Met de volgende groepssessies breng je die opdracht tot een goed einde.

Sessie 1 [2,5 uur]

Stap 1

Iedere medewerker krijgt een half uur de tijd om uit de lijst van onderstaande waarden de vijf belangrijkste te selecteren, uiteraard in de context van de organisatie en haar activiteiten. Vind je een bepaalde waarde niet in de lijst terug, voeg die dan gerust toe.

Mogelijke waarden

autonomie – aanmoedigend – assertief – avontuurlijk – behulpzaam – betrouwbaarheid – bescheidenheid – betrokkenheid – collegialiteit – competitie – coöperatief – dankbaarheid – communicatief – competent – creatief – deskundigheid – dienstbaarheid – discipline – diversiteit – doorzettingsvermogen – duidelijkheid – duurzaamheid – eenvoud – eerbiedig – eerlijkheid – efficiëntie – eigenzinnig -excentriek – flexibiliteit – geduld – gehoorzaamheid – gelijkwaardigheid – hoffelijkheid – humor – inlevingsvermogen – innovatief – integriteit – jovialiteit -klantgerichtheid – klassiek – kleinschalig – kwaliteit – liefde – loyaliteit – marktleiderschap – mededogen – netheid – no nonsense – onafhankelijkheid – ondernemend – onthechting – originaliteit – opbouwend – openheid – optimisme – perfectie – persoonlijke ontwikkeling – overgave – pragmatisch – pro-actief – productief – ordelijk – rationaliteit – realistisch – rechtvaardigheid – rentabiliteit – respect – ruimdenkend – samenwerkend – schoonheid – solidariteit – teamgeest – toewijding – tolerantie – transparantie – trendy – verantwoordelijkheid – verbindend – vertrouwen – volhardend – vooruitstrevend – vriendelijkheid – vrijheid – waarderend – zelfstandigheid – zekerheid en stabiliteit – zinvolheid – zorgvuldigheid – winstgericht – zelfbewust

2.12.0.0

Welke waarden ontbreken er volgens jou?

Vul de lijst aan.

2.12.0.0

Welke vijf waarden vind je het belangrijkst?

Geef vijf punten aan de waarde die je het belangrijkst vindt en één punt aan de waarde die je het minst belangrijk vindt.
5 punten:

4 punten:

3 punten:

2 punten:

1 punt:

2.12.0.0

 

Stap 2

Ga na welke vijf waarden het meest aan bod kwamen in de groep en het hoogst scoorden, door de punten op te tellen. Vraag een mondelinge toelichting aan wie deze waarden koos.

Stap 3

Vraag aan de groep of iedereen zich in de vijf gekozen waarden en de hun toegekende betekenis kunnen vinden.

Zo neen, probeer tot een consensus te komen over welke waarde(n) uit de top vijf moet(en) om ze te vervangen door een andere waarde die net buiten de top vijf viel.

Stap 4

Definieer de vijf gekozen waarden.

Duid één (of een paar) vrijwilligers aan die op basis van de input van de groep deze vijf waarden definiëren bij wijze van huiswerk, en dit uiteraard in de context van je bedrijf en haar activiteiten.

Voorbeeld:


Teamgeest betekent dat teamleden samenwerken aan de gemeenschappelijke doelstellingen met een goed begrip van ieders kwaliteiten en ontwikkelpunten.


 

Sessie 2 [2,5 uur]

Stap 5

Bespreek de definitie van de vijf gekozen waarden en bespreek het gewenste gedrag. Organiseer opnieuw een collectieve sessie om het huiswerk van de vrijwilligers te bespreken.

Nu de vijf gekozen waarden haarscherp gedefinieerd zijn, kan je stilstaan bij het gewenste gedrag. Laat iedereen een half uur nadenken over de consequenties van de vijf gekozen waarden op het vlak van:

Probeer op basis van een groepsgesprek tot een consensus te komen. Per waarde zou je nu een fiche moeten hebben die er zo uitziet:


Teamgeest betekent dat teamleden samenwerken aan de gemeenschappelijke doelstellingen met een goed begrip van ieders kwaliteiten en ontwikkelpunten.

Gewenst gedrag: 


 

Stap 6

Waarden in de praktijk brengen.

Er zal altijd wel een verschil blijven tussen de goede voornemens en de dagelijkse realiteit.
Maar nu heb je wel vijf toetsstenen waaraan je voortdurend elkaars gedrag en het ondernemingsbeleid kan aftoetsen. Je kan ze gebruiken in werksituaties en bij het nemen van beslissingen.

Haal minstens één keer per jaar de vijf gekozen waarden onder het stof vandaan en bespreek ze tijdens een collectieve sessie:


Auteur:

Peter Bosmans, directeur en adviseur Febecoop Vlaanderen-Brussel

example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons