Begeleiding & Advies

Ik start een coöperatie

Je hebt een vernieuwend idee voor een onderneming met maatschappelijke meerwaarde? Dan wil je uiteraard ook weten of je project haalbaar is, of haalbaar kan worden. Dat achterhaal je door een ondernemingsplan en een financieel plan op te stellen. Ben je tot een haalbaar plan gekomen en blijkt een coöperatie de beste bedrijfsvorm? Dan is het tijd om de statuten op te stellen.

Dit kunnen we voor je doen:

Ondernemingsplan en financieel plan

Een nieuwe onderneming starten, daar komt heel wat bij kijken. Om tot een logisch en coherent ondernemingsplan en financieel plan te komen, moet je onder meer scherpstellen op de behoeften waarop je inspeelt en op de middelen (geld, mensen en infrastructuur) die je daarbij nodig hebt.

Samen koppelen we inhoud aan cijfers

Een nieuwe onderneming starten of een nieuwe activiteit beginnen in een bestaande onderneming: er komt heel wat bij kijken. Om tot een logisch en coherent ondernemingsplan en financieel plan te komen, moet je onder meer de volgende zaken scherpstellen:

 • Op welke behoefte, wens of nood speel je in?
 • Wat ga je doen om aan die behoefte te beantwoorden? En hoe onderscheid je je?
 • Tot wie richt je project zich? Hoe communiceer je met je doelgroepen en hoe overtuig je hen?
 • Welke stappen en timing zijn nodig om je plannen uit te rollen?
 • Welke middelen (geld, mensen, infrastructuur) heb je nodig en waar haal je ze vandaan?

Je kan rekenen op onze begeleiding bij het uitwerken van heel je plan of van een of meer onderdelen ervan: missie en visie, SWOT-analyse, marketing- en communicatieplan … Je kan kiezen voor intensieve begeleiding, waarbij we mee de pen vasthouden vanaf een heel vroeg stadium. Soms volstaat begeleiding op de achtergrond. In dat geval lezen we je plannen grondig na en formuleren we verbetervoorstellen.

Altijd vertrekken we vanuit de kern van jouw verhaal en niet vanuit standaardsjablonen. We koppelen de inhoud van je project aan de cijfers zodat ze een stevig onderbouwd geheel vormen. Zo loop je geen onnodig risico. En de mogelijke financiers en toekomstige vennoten of andere partners die je plannen lezen, zijn helemaal mee.

Coöperatief design

Statuten opstellen is saai en secuur werk. Toch doe je het beter niet in zeven haasten. Want kies je voor typestatuten, of nog erger: knip- en plakwerk uit bestaande statuten, dan levert dit vroeg of laat gegarandeerd problemen op. In het beste geval voelen de vennoten zich zwaar bekocht, in het slechtste geval wordt het uitgevochten voor de rechtbank. Omgekeerd bieden doordacht opgestelde statuten een stevige houvast.

Statuten maken doen we zo

Statuten opstellen is saai en secuur werk! Toch doe je het beter niet in zeven haasten. Want kies je voor typestatuten, of nog erger: knip- en plakwerk uit bestaande statuten, dan levert dit vroeg of laat gegarandeerd problemen op. Vage statuten die voor interpretatie vatbaar zijn, maken van het eerste het beste conflict een lange lijdensweg. In het beste geval voelen de vennoten zich zwaar bekocht, in het slechtste geval wordt het uitgevochten voor de rechtbank. Omgekeerd bieden doordacht opgestelde statuten een stevige houvast.

Juridische finesses

Met gerichte vragen zorgen we ervoor dat jij en je medeoprichters of andere belanghebbenden grondig van gedachten wisselen. Zo zorgen we ervoor dat de heikele punten vooraf uitgepraat zijn, en dat alle betrokkenen de basisafspraken kennen en onderschrijven. Wij beheersen de juridische finesses van de coöperatieve vennootschap (CV), al dan niet erkend als Sociale Onderneming. Met op maat geschreven statuten is je vennootschap pas echt klaar voor de start.

Erkenning door de NRC

Wij bieden je ook de nodige ondersteuning om jouw erkenning door de Nationale Raad voor de Coöperatie te bekomen. Zo’n erkenning biedt een aantal voordelen voor de coöperatie en voor haar vennoten. Bovenal is het een label dat het maatschappelijk karakter van de coöperatie in de verf zet. De erkenningsvoorwaarden verwijzen naar een aantal basisprincipes van coöperatief ondernemerschap.

Coöperatieve principes verankeren

Vormen statuten het chassis van de coöperatieve vennootschap, dan zijn de coöperatieve principes de brandstof die de coöperatie doen leven. De zeven principes van de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA) zijn wereldwijd gekende en erkende principes waardoor waardegedreven coöperaties zich onderscheiden van alle andere.

Febecoop helpt je om deze coöperatieve principes duurzaam te verankeren. Niet alleen in je statuten, maar vooral in je bedrijfsvoering.

Financiering

Je plan staat als een huis? Dan kan je de nodige en vooral de juiste financiering gaan zoeken. Je kan bij een klassieke bank aankloppen voor een lening. Maar als waardengedreven onderneming heb je veel meer opties. Je kan terecht bij impactgedreven financiers, met wie wij structureel samenwerken. Wij zoeken samen met jou naar de optie die het meest geschikt is voor jouw initiatief.

Samen op zoek naar geschikte financiering

Als coöperatie heb je toegang tot tal van alternatieven voor de klassieke banklening, zoals aandelen uitschrijven, een sociale crowdfunding opzetten of aankloppen bij impactgedreven financiers.

Zijn die financieringsvormen geschikt voor jouw project? En hoe ga je dan het best te werk? Wij zoeken samen met jou het volgende uit:

 • Wat is precies je financieringsbehoefte?
 • Welke financieringsinstrumenten zijn het meest geschikt?
 • Wat voor financieringscampagne zet je het best op?
 • Hoe ziet de technische uitwerking eruit?
 • In welk geval en hoe kan je de vennoten of andere financiers betrekken?
 • Welke zijn voor jou geschikte partners?

Kortom, je krijgt alle nodige begeleiding om de financiering te vinden die je nodig hebt.

Erkenning door de NRC

Coöperaties zijn er om mee vorm te geven aan een economie op mensenmaat. Om dit idee te verdedigen, werd in 1955 de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) opgericht. Doel: de coöperatieve idealen verspreiden en in stand houden. Een erkenning door de Nationale Raad voor de Coöperatie bevestigt dat je de kern van de coöperatieve waarden in de praktijk omzet. Aan deze erkenning zijn ook een aantal fiscale voordelen verbonden en je mag de titel ‘erkende coöperatie’ gebruiken. Samen met jou zorgen we dat jouw coöperatie aan alle voorwaarden voldoet om deze erkenning te bekomen.

 

Ondersteuning bij je aanvraag tot erkenning door de NRC

Om de erkenning door de Nationale Raad voor de Coöperatie te bekomen,

 • informeren we jou over de erkenning en de verschillende voorwaarden en voordelen
 • zorgen we voor een voorafgaandelijk advies van de dienst administratie van de FOD Economie
 • informeren we jou hoe je de erkenning kan aanvragen en bekomen
 • Ondersteunen we jou bij de verplichte verslaggeving als erkende coöperatie en/of sociale onderneming

 

 

Zo gaan we te werk:

Bekijk hier ons certificaat Kmo-portefeuille.

1. Intakegesprek

Elke adviesvraag begint met een vrijblijvend maar diepgravend gesprek om je behoefte nauwkeurig in kaart te brengen. Dit kan via een e-meeting of in ons kantoor, vlak bij het Sint-Katelijneplein en op wandelafstand van het Noordstation en het Centraal Station.

Afhankelijk van het type adviesvraag mag je van ons vragen verwachten zoals:

 • Wat is de aanleiding van de adviesvraag?
 • Hoe is de situatie nu?
 • Wat gebeurt er als je geen maatregelen neemt?
 • Naar welke situatie wil je evolueren?
 • Wat wil je bereiken met onze inbreng?
 • Met welk resultaat ben je tevreden?
 • En binnen welke termijn?
 • En met welk budget?

2. Offerte

Op basis van het intakegesprek stellen wij een offerte op met een precieze omschrijving van je vraag, ons aanbod, de naam en specialiteit van onze adviseur(s), een timing, een prijs, berekend aan de hand van het geschatte aantal adviesdagen. Afwijkingen gebeuren altijd in nauw overleg.

Goed om te weten: als kmo kan je subsidies aanvragen wanneer je een beroep doet op Febecoop. Wij zijn namelijk geregistreerd als dienstverlener voor de kmo-portefeuille van de Vlaamse overheid. Hierdoor kan je 20 % of 30 % van het bedrag terugbetaald krijgen, afhankelijk van de grootte van je onderneming.

Bekijk hier de voorwaarden en werkwijze van deze subsidie.

3. Methodieken

Febecoop put uit een goedgevulde gereedschapskist aan methodieken en een brede kennis van bedrijfsbeheer – ook al zijn al onze adviseurs specialist op één domein. De back-up functie door een tweede adviseur verbreedt en verdiept het perspectief.

4. Resultaten

Adviesrapporten, hoe gefundeerd ook, hebben de neiging om in een schuif te belanden, waarna iedereen voortdoet zoals voordien. Dat willen we kost wat kost vermijden. Door middel van procesbegeleiding, stappenplannen en een opvolging zorgen we ervoor dat je de nieuwe inzichten in je bedrijfsvoering verankert.