Begeleiding & Advies

Onze onderneming ontwikkelen

Veranderende marktomstandigheden. Beweging bij de vennoten. Als coöperatieve en/of sociale onderneming sta je geregeld voor uitdagingen. Welke wegen sla je in? En wat betekent dit voor je product- of dienstenaanbod, bestuur of financiering? We begeleiden je naar een antwoord op maat dankzij onze jarenlange ervaring en brede waaier aan methodieken.

Dit kunnen we voor je doen:

Strategische planning

Je markt en inkomstenbronnen gaan door grote veranderingen? Of je organisatie staat voor een groeispurt? Om op zulke zaken vat te krijgen, kan je het best je strategie herbekijken.

Naar buiten, naar binnen en vooral, vooruit kijken

Strategie is de manier waarop je je middelen inzet om over een langere termijn succesvol de doelstellingen van jouw organisatie te realiseren. Voor organisaties die maatschappelijke meerwaarde beogen, komt het erop aan het delicate evenwicht te vinden tussen de sociale en bedrijfseconomische doelstellingen.

Die doelen bepaal je door naar buiten, naar binnen en vooral vooruit te kijken. Om jouw ondernemingsstrategie uit te stippelen, reiken we je naast het globale raamwerk ook tools, trucs en tips aan. En niet te vergeten: onze rijke ervaring als procesbegeleider.

Belangrijke stappen zijn onder meer:

 • de missie en visie opstellen of herijken
 • de unieke set van waarden van jouw organisatie definiëren
 • de omgevingsfactoren in kaart brengen, en je mogelijke aanpak ervan
 • je positionering tegenover je belangrijkste concurrenten bepalen
 • je klantenportefeuille kritisch bekijken

En uiteraard stellen sociale en coöperatieve ondernemingen zich ook het best de vraag hoe ze hun vennoten en andere doelgroepen hierbij betrekken.

Het resultaat: een set van maximaal vijf strategische doelstellingen die de gewenste situatie kort maar krachtig weergeven en een set van operationele doelstellingen om de juiste mensen, middelen en methoden erop in te zetten.

Coöperatief design

Als je je statuten nog niet aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen aangepast hebt, heb je nog de tijd tot 1 januari 2024. Maak je van die gelegenheid gebruik om te evalueren of ze nog bij de interne realiteit en bij de marktomstandigheden aansluiten, dan sla je twee vliegen in één klap.

Naar statuten die (opnieuw) bij je organisatie passen

De principes en waarden die jouw coöperatie als leidraad heeft, moeten duidelijk in je statuten omschreven zijn, zo bepaalt het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Ook de solvabiliteits- en liquiditeitstest is verplichte kost. Die laatste opnemen in je statuten is dan weer niet verplicht, maar misschien wil je dat wel om helemaal transparant te zijn? Er zijn best wel wat keuzes te maken om je statuten helemaal aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen aan te passen.

Ook los van het Wetboek kan het nodig zijn om je statuten te herzien. Staat je organisatie voor een groeispurt en mik je op de toetreding van een behoorlijk aantal nieuwe vennoten? Dat betekent wellicht dat je de democratische besluitvorming op een andere manier zal gaan stroomlijnen. Of misschien stoot je op een probleem dat je niet kan aanpakken omdat je statuten in de weg zitten.

Je kan rekenen op de Febecoop-adviseurs om je statuten te helpen aanpassen aan het nieuwe Wetboek en/of de nieuwe realiteit van je bedrijf.

Corporate governance

De juiste mensen die op de juiste plaats, in de juiste wettelijke context en binnen een juist waardenkader de juiste beslissingen nemen – kort gezegd: behoorlijk ondernemingsbestuur. Dat is toch waar elke coöperatie of onderneming uit de sociale economie naar streeft?

Naar een duidelijke taakverdeling met een traject op maat

Soms worstelen organisaties met de wisselwerking tussen hun bestuursorgaan, dagelijks bestuur, leidinggevenden en eventueel andere belanghebbenden. Meestal wanneer de onderlinge taakverdeling onduidelijk is.

Dankzij onze procesbegeleiding krijgen alle betrokkenen (bestuurders, management, directiecomité …) inzicht in hun rechten, verantwoordelijkheden en competenties, en in de onderlinge wisselwerking tussen de organen. Het blijft uiteraard niet bij die inzichten: ze worden omgezet in verbetertrajecten.

Oog voor vennoten

Is je onderneming een coöperatie, dan heb je als verantwoordelijke per definitie ook oog voor de vennotenwerking. De relatie van de onderneming met haar vennoten is per slot van rekening de basis van het coöperatieve model. Die specifieke relatie komt tot uiting op verschillende manieren. Bijvoorbeeld in het collectieve eigenaarschap van de coöperatie: hoe kan je de dubbele transactierelatie van de vennoten – financier en gebruiker – invullen? Of nog, in de democratische besluitvorming: hoe betrek je je vennoten daarbij en hoe ver ga je daarin?

Motiveren en informeren

Vennoten zijn het kloppend hart van een coöperatie, maar ze nemen hun centrale plaats niet vanzelf in. Ze moeten geïnteresseerd en gemotiveerd zijn om te participeren. Daar komt een en ander bij kijken:

 • je hebt een communicatiebeleid nodig om informatie uit te wisselen
 • je moet inspelen op de verwachtingen en de behoeften van de vennoten, en hier een beleid rond uitwerken
 • je hebt methodieken nodig die vennoten toelaten om vlot aan de besluitvorming deel te nemen: het animeren van algemene vergaderingen, extra-adviesraden, focusgroepen …

Financiering

Start je een nieuw project of heeft je bestaande werking nieuwe zuurstof nodig? Je kan bij een klassieke bank aankloppen voor een lening. Maar als waardengedreven onderneming heb je veel meer opties.

Op zoek naar de meest geschikte financieringsbronnen

Coöperaties en ondernemingen uit de sociale economie hebben tal van alternatieven, zoals aandelen of obligatieleningen uitschrijven, of een beroep doen op impactgedreven financiers zoals Hefboom, Trividend, Socrowd … met wie Febecoop structureel samenwerkt.

Zijn die financieringsvormen geschikt voor jouw project? En hoe ga je dan het best te werk? Wij zoeken samen met jou het volgende uit:

 • Wat is precies je financieringsbehoefte?
 • Welke financieringsinstrumenten zijn het meest geschikt?
 • Wat voor financieringscampagne moet je opzetten?
 • Hoe ziet de technische uitwerking eruit?
 • In welk geval en hoe kan je de vennoten of andere financiers betrekken?
 • Welke zijn voor jou geschikte partners?

Kortom, je krijgt alle nodige begeleiding om de financiering te vinden die je nodig hebt.

Financiële rapportering

Wil je weten hoe je in een oogopslag de financiële situatie van je organisatie bevattelijk maakt? En hoe je het kostenbewustzijn bij de medewerkers verhoogt? Dat is een kwestie van de juiste boordtabellen kiezen, en mensen leren hoe die te interpreteren.

Toegankelijke uitleg, zodat iedereen mee is

Je wil je medewerkers, bestuurders en/of vennoten in staat stellen om financiële informatie snel te interpreteren. Daarvoor heb je instrumenten nodig die de cijfers duidelijk weergeven. Wij zoeken samen met jou uit welke vier tot vijf boordtabellen het meest geschikt zijn om naar jouw stakeholders te rapporteren.

Missen je stakeholders een aantal skills om de financiële processen te begrijpen en de financiële info te lezen? Dan kunnen we interactieve opleidingssessies op maat van jouw doelgroep organiseren.

Last but not least: eens het financiële plaatje voor iedereen duidelijk is, kan je het gebruiken om mensen te sensibiliseren om zelf een stuk financiële verantwoordelijkheid te nemen. Als medewerkers bijvoorbeeld weten hoe hoog de energiekosten zijn, zullen meer mensen zorgen dat de poort niet langer dan nodig blijft openstaan.

Marketing en communicatie

Een goed marketingbeleid zorgt ervoor dat je organisatie klantgerichter denkt en handelt, om zo meerwaarde te creëren voor jouw klanten, medewerkers en andere vennoten of stakeholders. Meer producten verkopen of nieuwe klanten aantrekken is hiervan een gevolg, maar het is niet het enige waar marketing in een waardengedreven onderneming om draait.

Inspireren, verbinden en betrekken

Wij helpen je om een globale marketingstrategie op te stellen en om de onderdelen ervan uit te werken. Denk daarbij onder meer aan:

 • je productfolio op punt stellen
 • je potentiële markt en klanten in kaart brengen
 • distributiekanalen en verkoopstechnieken op maat van je bedrijf

Succesvolle marketing kan niet zonder doordacht communicatiebeleid. Dat betekent: inhoud aanbieden die je doelgroepen belangrijk en noodzakelijk vinden, en zo de band tussen je organisatie en je (potentiële) klanten en vennoten versterken.

Wij helpen je de inhoud te vinden die jouw doelgroepen inspireert en informeert, betrekt en verbindt. En we gaan samen met je na welke vorm het meest geschikt is voor die inhoud. De ene keer is dat een sprekende brochure, de andere keer een website waarop de bezoeker direct aanvoelt dat jij het antwoord op zijn vragen bent.

Altijd is het de uitgekiende combinatie van online en offline communicatietools die ervoor zorgt dat jij jouw doelgroep bereikt, overtuigt en vooral aanzet tot handelen.

Integrale bedrijfsanalyse

Als directie, team en/of bestuursorgaan ben je voortdurend je organisatie aan het optimaliseren. Maar heb je al eens overwogen om een stapje achteruit te zetten en je organisatie vanuit een breder perspectief te bekijken? Soms is het nuttig om hierover te sparren met deskundigen die, na een grondige doorlichting van je onderneming, een externe kijk kunnen geven.

Een helikopterperspectief dat je snel een zicht op verbeterpunten geeft

Op basis van de analyse van jouw bedrijfsgegevens maar vooral via gesprekken met een aantal belanghebbenden brengen wij alle relevante aspecten van je bedrijfsvoering in kaart:

 • Hoe wordt er leiding gegeven? En hoe wordt dit door de betrokkenen ervaren?
 • Is er een uitgetekende strategie? Kent iedereen die en wordt ze opgevolgd?
 • Staat het HR-beleid op punt? Wat denken mensen over de arbeidsvoorwaarden, -omstandigheden, en -verhoudingen?
 • Is er een coherente marketingstrategie?
 • Hoe verloopt de communicatie met en tussen de medewerkers?
 • Wat is de kwaliteit van jouw partnerships?
 • Worden je financiële en andere middelen goed beheerd?

Al deze elementen analyseren we en we tonen hun samenhang aan. Zo krijg je een 360°-kijk op je organisatie. En dankzij onze verbetervoorstellen repareer je het dak terwijl het nog goed weer is.

Zit je organisatie al in het oog van de storm? Ook dan is het nog niet te laat om ons een grondige analyse te laten maken. Met ons interventieplan zet je je organisatie terug op het juiste spoor.


Zo gaan we te werk:

1. Intakegesprek

Elke adviesvraag begint met een vrijblijvend maar diepgravend gesprek om je behoefte nauwkeurig in kaart te brengen. Dit kan bij jou of in ons kantoor, vlak bij het Sint-Katelijneplein en op wandelafstand van het Noordstation en het Centraal Station.

Afhankelijk van het type adviesvraag mag je van ons vragen verwachten zoals:

 • Wat is de aanleiding van de adviesvraag?
 • Hoe is de situatie nu?
 • Wat gebeurt er als je geen maatregelen neemt?
 • Naar welke situatie wil je evolueren?
 • Wat wil je bereiken met onze inbreng?
 • Met welk resultaat ben je tevreden?
 • En binnen welke termijn?
 • En met welk budget?

2. Offerte

Op basis van het intakegesprek stellen wij een offerte op met een precieze omschrijving van je vraag, ons aanbod, de naam en specialiteit van onze adviseur(s), een timing, een prijs, berekend aan de hand van het geschatte aantal adviesdagen. Afwijkingen gebeuren altijd in nauw overleg.

Goed om te weten: als kmo kan je subsidies aanvragen wanneer je een beroep doet op Febecoop. Wij zijn namelijk geregistreerd als dienstverlener voor de kmo-portefeuille van de Vlaamse overheid. Hierdoor kan je 20 % of 30 % van het bedrag terugbetaald krijgen, afhankelijk van de grootte van je onderneming.

Bekijk hier de voorwaarden en werkwijze van deze subsidie.

3. Methodieken

Febecoop put uit een goedgevulde gereedschapskist aan methodieken en een brede kennis van bedrijfsbeheer – ook al zijn al onze adviseurs specialist op één domein. De back-up functie door een tweede adviseur verbreedt en verdiept het perspectief.

4. Resultaten

Adviesrapporten, hoe gefundeerd ook, hebben de neiging om in een schuif te belanden, waarna iedereen voortdoet zoals voordien. Dat willen we kost wat kost vermijden. Door middel van procesbegeleiding, stappenplannen en een opvolging zorgen we ervoor dat je de nieuwe inzichten in je bedrijfsvoering verankert.

Bekijk ons Certificaat kmo-portefeuille