Over ons

Netwerk

Om het coöperatieve model op de kaart te zetten in Vlaanderen en Brussel, werken we samen met tal van partners, publiek en privaat, op formele en informele wijze.

Trividend: Het Vlaams participatiefonds voor de sociale economie, sinds 2001. Febecoop is lid van het bestuursorgaan en vertegenwoordigt P&V Verzekeringen in de algemene vergadering.

www.trividend.be

Trividend Antwerpen: Trividend Antwerpen. Dit participatiefonds voor Antwerpse initiatieven wordt gesteund door de provincie Antwerpen en krijgt een sterke inhoudelijke back-up van Trividend. Febecoop vertegenwoordigt Trividend in het bestuursorgaan.

www.trividend.be/diensten/trividend-provincie-antwerpen/

Coopkracht: Dit overlegplatform van de coöperaties in Vlaanderen telt zo’n 90 leden. Febecoop is lid en bestuurder van Coopkracht en richtte deze organisatie in 2008 mee op.

www.coopkracht.org

Comité van het Financité-label: Dit label certificeert financiële producten van coöperaties en vzw’s die solidaire activiteiten ondersteunen. Op hun beurt creëren die activiteiten maatschappelijke meerwaarde, boven op een eventuele financiële meerwaarde.

www.financite.be

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV): Brengt de vertegenwoordigers van de sociale economie en de Vlaamse werkgevers en werknemers samen voor overleg en advies over sociaal-economische thema’s. In de commissie Sociale Economie van de SERV vertegenwoordigt Febecoop de coöperaties namens Coopkracht.

www.serv.be

Energiedemocratie Vlaanderen vzw: onderzoekt alternatieven voor de privatisering van energienetwerken en -productie en werkt daarbij aan actieve participatiemogelijkheden voor de burger Febecoop is mede-oprichter, bestuurder en verzorgt het secretariaat.

www.energiedemocratie.be

Kenniscentrum voor Coöperatief Ondernemen (KCO): Dit expertisecentrum onderzoekt verschillende coöperatieve thema’s in het kader van de financiering van het Strategisch Basisonderzoek van de KULeuven. In de Adviesraad van het centrum werkt Febecoop mee aan de verbinding tussen de academische wereld en de coöperatieve ondernemingen, zodat deze elkaar kunnen versterken.

www.feb.kuleuven.be/drc/kco

Coopfabrik : Ondersteunt waardengedreven ondernemingen en organisaties bij hun boekhouding, fiscaliteit en administratie. Op de gemeenschappelijke overleggroep stemmen we af en in de dagelijkse praktijk verwijzen we naar elkaar door voor aanvullende diensten.

www.coopfabrik.be

Deloitte : een internationaal audit- en consultancybureau dat bedrijven bij tal van aspecten van hun bedrijfsvoering ondersteunt. Samen begeleiden we geregeld adviestrajecten bij sociale en/of coöperatieve ondernemingen in opdracht van de Vlaamse overheid.

www.deloitte.com
Daarnaast heeft Febecoop ook mandaten en partnerschappen in Wallonië en op (inter)nationaal niveau
example

Samen gaan we verder

Heb je vragen, ideeën, voorstellen? Laat van je horen.

Contacteer ons