Publicaties

De ondeelbare reserves: een essentieel onderdeel van het coöperatieve model

Recent formuleerde de NRC, die de erkende coöperaties en hun groeperingen verenigt, op aangeven van Febecoop een advies om het principe van de ondeelbare reserves op te nemen in de erkenningsvoorwaarden: ”ten minste een gedeelte van het eigen vermogen dat de inbrengwaarde overtreft en/of een gedeelte van de resultaten is niet vatbaar voor uitkering aan de vennoten”.

In deze nota geeft Febecoop duiding bij het begrip “ondeelbare reserves”. Het begrip, dat een essentieel onderdeel vormt van het coöperatieve model,  wordt uitgelegd en de link met de principes van de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA) wordt verduidelijkt. Daarnaast wordt aan de hand van een aantal praktische voorbeelden inzicht gegeven in het gebruik ervan.

Het principe van de ‘ondeelbare reserves’ is een sterk mechanisme om het concept van kapitaal ten dienste van de mens en het werk te houden en niet omgekeerd. Het coöperatieve streven naar solidariteit, zowel intermenselijk als over generaties heen, het doel om samen te ondernemen, ligt aan de basis van het coöperatieve project.

Downloaden

De ondeelbare reserves: een essentieel onderdeel van het coöperatieve model

Publication - Digitale - Gratuit
Téléchager
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.