Publicaties

Model voor het opstellen van het verplicht jaarlijks bijzonder verslag van een sociale onderneming

Het bestuursorgaan van elke sociale onderneming wordt geacht een bijzonder verslag op te stellen en in te dienen bij de Federale Overheid Dienst Economie. Omdat op dit ogenblik nog geen model van bijzonder verslag door de overheid werd voorgesteld, heeft Febecoop Vlaanderen-Brussel vzw samen met Coopfabrik VOF een voorstel door de bevoegde ambtenaren van FOD Economie laten goedkeuren.

Het bestuursorgaan van een sociale onderneming dient jaarlijks een bijzonder verslag op te stellen over de wijze waarop de vennootschap toeziet op de naleving van de erkenningsvoorwaarden zoals vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 28 juni 2019 “tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming.

Tot op heden heeft de wetgever zelf geen format voor de verplichte verslaggeving voorzien. Dit model werd opgesteld door de coöperatieve dienstverleners Febecoop Vlaanderen-Brussel VZW en Coopfabrik VOF. Dit format werd gevalideerd door de bevoegde ambtenaren van de FOD Economie. Het heeft evenwel geen enkele formele status.

U kan het model van bijzonder verslag hier gratis downloaden.

Sjabloon verplichte verslaggeving sociale onderneming

Downloaden

Model voor het opstellen van het verplicht jaarlijks bijzonder verslag van een sociale onderneming.

Publication - Digitale - Gratuit
Téléchager
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.