Publicaties

Vademecum van de coöperatieve vennootschap, een onmisbaar naslagwerk over coöperatieve regelgeving

Ruim drie jaar na de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen stellen we vast dat de regelgeving rond coöperatieve vennootschappen nog beter bekend en geduid kan worden. En dit zowel bij de coöperaties zelf als bij hun diverse dienstverleners. Daarom stellen we u het Vademecum van de coöperatieve vennootschap voor. Hiermee willen we bijdragen aan een beter begrip en kennis van de coöperatieve vennootschap en haar verschillende regelgevingen.

Juridische en fiscale informatie, compleet en up-to-date

Doelstelling is om juridische en fiscaal/boekhoudkundige informatie over de coöperatieve vennootschapsvorm volledig maar op een toegankelijke manier beschikbaar te maken voor accountants, advocaten, notarissen en adviseurs die coöperaties bijstaan. Maar uiteraard ook coöperaties zelf die een grondige kennis willen hebben over hun eigen ondernemingsvorm.

Deze uitgave is een partnerschap tussen Febecoop en Coopfabrik. Zo beschik je over de meest accurate en actuele informatie op juridisch en boekhoudkundig/fiscaal vlak.

Het eerste katern “De coöperatieve vennootschap: waarin onderscheidt ze zich van andere vennootschaps- en verenigingsvormen? ontvang je gratis of kan je hier gratis downloaden.

Download hier het eerste katern gratis: "De coöperatieve vennootschap: waarin onderscheidt ze zich van andere vennootschaps- en verenigingsvormen?"

Themanummers die dit jaar aan bod komen

“De erkenningen” (maart 2023): voorwaarden en voordelen van de erkende coöperatie, de sociale onderneming en de dubbele erkenning als coöperatieve vennootschap-sociale onderneming, de werking van de Nationale Raad van de Coöperatie (NRC), de verplichte verslaggeving, …

“Bestuur en vertegenwoordiging ” (september 2023): aansprakelijkheid van de bestuurders, benoemingsvoorwaarden, benoemingswijze, afzetting, ontslag, bevoegdheden, regeling voor belangenconflicten, regels voor goed bestuur in een coöperatie, ..

“De aansprakelijkheid van bestuurders” (december 2023).

“De algemene vergadering” (maart 2024): vormvereisten en inhoud van de oproeping, begeleidende documenten, verplichte verslaggeving, bevoegdheden, stemrechten, verschillen tussen de statutaire, de buitengewone en de tussentijdse algemene vergadering, regels voor de organisatie van een elektronische en/of schriftelijke algemene vergadering, …

Bestellen

Vademecum van de coöperatieve vennootschap, uitgebreide juridische en fiscale informatie, vier uitgaven per jaar inclusief mooie opbergmap.

Publication - Papier - payant

Afleveradres

Factuuradres

Factuuradres

Checkboxes
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.