Publicaties

Voor een sociale en solidaire deeleconomie

In deze studie gaat Jacques Debry, gedelegeerd bestuurder van Febecoop, in op het snel groeiende fenomeen van de deeleconomie. Hij verkent de mogelijkheden die deze nieuwe economische trend voor het coöperatieve model biedt, maar wijst ook op de misbruiken ervan.

Digitale deelplatformen hebben onze leefwereld drastisch gewijzigd.

Deliveroo, Airbnb, en Uber veranderden onze manier van consumeren, reizen en verplaatsen, … De voordelen zijn legio: iedereen is ondernemer en gebruiker, delen is duurzaam, brengt mensen bij elkaar, …. Maar de nadelen van het model zijn ook niet min: uitgebuite flexwerkers, de uitverkoop van onze privacy, de volledige ontvolking van stadskernen, ….

Zelf staat het coöperatieve model op een belangrijk kruispunt.

Van oudsher is de coöperatie een model dat alternatieven biedt voor het falen van de vrije markt. Het is evenwel ontstaan in een wereld zonder digitale technologie en platformen. In deze studie wordt de deeleconomie als economisch project en het coöperatieve model vergeleken om uit te maken wat hen verbindt en wat hen onderscheidt.

Is het coöperatieve model voldoende flexibel om zich aan deze nieuwe omgeving aan te passen?

Wil het coöperatieve model een rol in deze wereld van snel evoluerende digitale platformen opnemen, staat het evenwel voor een aantal belangrijke uitdagingen: uitdagingen op technologisch vlak, op financieel vlak (investeringen) en uitdagingen op het vlak van governance. Is het coöperatieve model voldoende flexibel om zich aan de nieuwe eisen van digitale deelplatformen aan te passen? U kan het lezen in deze studie.

Bestellen

We bieden deze brochure aan voor de vriendenprijs van €20 (inclusief verzendingskosten) of u kan de digitale versie downloaden. Interesse? Stuur een mail naar k.debaets@febecoop.be met de vermelding van jouw postadres en facturatiegegevens. Of vul het formulier hieronder in.

Bestellen

Voor een sociale en solidaire deeleconomie - Het coöperatieve model oog in oog met de deeleconomie.

Publication - Papier - payant

Afleveradres

Factuuradres

Factuuradres

Checkboxes
Publication - Digitale - Gratuit
Téléchager
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.