Workshops en events

Coöperatieve oplossingskaders voor de aandachtspunten in jouw werkerscoöperatie.

Tijdens deze workshop presenteert dr. Kristel Maasen niet alleen de resultaten van haar doctoraatsverhandeling over de interne werking van zestien Belgische werkerscoöperaties. Vertrekkende van de specifieke aandachtspunten van jouw werkerscoöperatie wordt er vooral dieper ingegaan op praktische coöperatieve oplossingskaders.

Meer arbeidsvreugde, sterke persoonlijke groei, fierheid, een verhoogde motivatie, … Aan jou hoeven we de voordelen van een werkerscoöperatie niet uit te leggen. Maar een aantal klassieke knelpunten in de dagelijkse werking zullen je wellicht evenmin onbekend zijn. Denk maar aan …

  • Onduidelijke afspraken, waarvoor iedereen bevoegd lijkt te zijn maar waarover niemand echt verantwoordelijk draagt, of onduidelijkheid over wie waarbij betrokken moet worden;
  • Spanningen rond machtsuitoefening en rolverdeling;
  • Met een wijde boog omheen gevoelige onderwerpen lopen als ongelijke betrokkenheid bij de coöperatie, onderpresteren, loonbeleid, ontslag, …
  • De moeizame integratie van nieuwe medewerkers;
  • Twijfel over de bedrijfseconomische haalbaarheid van werkmethodes die overeenstemmen met het coöperatief project …

In het kader van haar doctoraatsverhandeling analyseerde Kristel Maasen de interne werking van zestien Belgische werkerscoöperaties. Ook zij stootte op deze en andere kwesties, maar ontdekte dat goed functionerende werkerscoöperaties hiervoor diverse originele oplossingen uitwerkten. Innoverend is dat zij keek naar wat wél werkt en zocht naar de organisatielogica die eraan ten grondslag ligt. De oplossingskaders die zij aanreikt, komen dan ook niet uit de klassieke managementlogica, maar gaan precies uit van de eigenheid van de coöperatieve organisatie.

Tijdens deze avond stelt Kristel Maasen de resultaten van haar onderzoek in primeur aan de Vlaamse werkerscoöperaties voor. Maar het grootse deel van de tijd zal besteed worden aan de praktijk. Je maakt kennis met een coöperatieve organisatielogica en verschillende oplossingskaders op basis van de aandachtspunten van jouw eigen werkerscoöperatie.

 Programma

* 17u30 – 18u00: Onthaal met drank en broodjes

* 18u00 – 18u10: Verwelkoming en inleiding – Peter Bosmans- directeur Febecoop

* 18u10 – 18u45: Voorstelling van de onderzoeksresultaten van de doctoraatsverhandeling: hoe komen werkerscoöperaties tot een effectieve organisatie vertrekkende vanuit autonomie en samenwerking? Uiteenzetting door Kristel Maasen – dr. in de Politieke en Sociale Wetenschappen

* 18u45 – 19u00: Pauze

* 19u00 – 21u30: Praktische coöperatieve oplossingskaders voor de aandachtspunten van jouw werkerscoöperatie

* 21u30 – 22u00: Netwerkdrink

Meerdere personen van een werkerscoöperatie kunnen aan deze workshop deelnemen. Omwille van de interactiviteit is het aantal deelnemers evenwel beperkt tot 20. Indien jouw werkerscoöperatie verder wil gaan met onze nieuwe inzichten, dan kan Kristel Maasen met de steun van Febecoop nadien een individuele begeleiding opstarten.

Inschrijven voor de workshop "Coöperatieve oplossingskaders voor de aandachtspunten in jouw werkerscoöperatie"

Inscription formation / évènement
Checkboxes
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.