Workshops en events

Het nieuwe vennootschapsrecht

Illustration Entreprenariat coopératif

In deze vorming laten we zien hoe je ervoor zorgt dat je statuten niet alleen beantwoorden aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen maar ook - en vooral - dat ze zijn afgestemd op jouw ondernemingsproject. Ook voor starters!

Enkele fundamentele veranderingen in het nieuwe wetboek: er is geen minimumkapitaal meer vereist voor de oprichting van een coöperatieve vennootschap. De vormvereisten voor het neer te leggen financieel plan zijn sterk uitgebreid. Specifiek voor coöperaties staat er een definitie met een dwingend karakter in het wetboek. De coöperatieve principes, zoals gedefinieerd door de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA), zijn in de wet verankerd. Ten slotte zijn er nogal wat bepalingen van dwingend recht die je bijkomende verplichtingen opleggen, maar evengoed bepalingen van aanvullend recht die je (nog) meer vrijheid geven om je statuten op maat van jouw ondernemingsproject op te stellen.

Tijdens de gratis infosessie beantwoorden we onder meer deze vragen:

  • Wat zijn de achtergronden van deze nieuwe wet?
  • Wat zijn de gevolgen voor startende coöperatieve vennootschappen? En voor erkende coöperaties?
  • Wat met de aansprakelijkheid van de bestuurders?
  • Op welke manier en binnen welke termijn moeten coöperaties hun statuten aanpassen?
  • In welke mate werd de ethische grondslag van de coöperatie (de ICA-principes) in de basiswet verankerd?
  • Is de nieuwe variante van de cv, de sociale onderneming, voor jou interessant?
  • Welke zijn de belangrijkste bepalingen van dwingend recht die voor alle coöperaties al van kracht zijn sinds 1 januari 2020?
  • Welke bepalingen van aanvullend recht geven je meer statutaire vrijheid?

De infosessies zijn bedoeld voor startende en bestaande coöperaties en andere geïnteresseerden.

example

Deze workshop boeken?

We komen deze workshop graag begeleiden voor jouw groep

Contacteer ons