Veelgestelde vragen

Erkenning als sociale onderneming? Dit zijn de criteria voor coöperaties

Illustrations with speech ballons

De invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1 mei 2019 heeft niet alleen een grote impact op coöperaties. Ook aan het statuut van de vroegere Vennootschap met Sociaal Oogmerk werd grondig geschaafd. In het WVV konden we al lezen dat we voortaan spreken van de sociale onderneming en dat ze volgende kenmerken heeft.

De sociale onderneming:

  1. kan enkel nog een variante zijn van de coöperatieve vennootschap
  2. heeft hoofdzakelijk tot doel in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu of de samenleving
  3. kan nooit meer dan 6 % dividend uitkeren
  4. moet een erkenning bij de FOD Economie aanvragen

Bijkomende erkenningsvoorwaarden

In de zomer werd dan het koninklijk besluit gepubliceerd met de aanvullende voorwaarden om deze erkenning te bekomen:

Procedure en duur van de erkenning

De aanvraag tot erkenning wordt ingediend met de klassieke of elektronische post, aan de hand van een eenvoudig aanvraagformulier dat kan worden gedownload van de website van de FOD Economie. Bij de aanvraag tot erkenning moet worden gevoegd:

De vennootschappen die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden worden voor onbepaalde duur erkend. Hun erkenning blijft geldig zo lang hun statuten, hun werking en hun activiteiten in overeenstemming zijn met deze voorwaarden. Daartoe voert de FOD Economie op regelmatige basis controles uit.

Dubbele erkenning

Een sociale onderneming kan er voor kiezen om een dubbele erkenning aan te vragen. Dus niet alleen als sociale onderneming maar als erkende coöperatie én als sociale onderneming. Kiest de vennootschap voor een enkelvoudige erkenning dan voegt ze aan de benaming van haar rechtsvorm de woorden “erkend als sociale onderneming” toe (afgekort als “CV erkend als SO”). Opteert ze voor de dubbele erkenning dan voegt ze aan de benaming van haar rechtsvorm de woorden “erkend” en “sociale onderneming” toe (afgekort als“erkende CVSO”.)

U bent even het noorden kwijt? U bent niet de enige want ook de Raad van State formuleerde bedenkingen bij het nut van zo’n dubbele erkenning. Ter verduidelijking vind je hieronder een vergelijkende tabel om te downloaden.

Vergelijkende tabel erkende coöperatie - sociale onderneming

Vermoeden

Vennootschappen met sociaal oogmerk die reeds bestonden op de datum van inwerkingtreding van het WVV (1 mei 2019) worden op hun beurt vermoed te zijn erkend als sociale onderneming. Met dien verstande dat dit vermoeden door de minister van Economie, onder bepaalde voorwaarden, kan worden weerlegd indien uit de feiten zou blijken dat de voorwaarden niet gerespecteerd worden.

Het gegeven dat de nieuwe sociale ondernemingen en de landbouwvennootschappen de rangen van de erkende coöperaties binnen de Nationale Raad voor de Coöperatie komen vervoegen, betekent ook dat de structuur en de werking van de NRC binnenkort een volledig nieuw wettelijk kader zullen krijgen.

example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons