Veelgestelde vragen

Ik ben operationeel medewerker, manager en bestuurder. Hoe houd ik die rollen gescheiden?

Illustrations with speech ballons

In sommige coöperaties overlappen de rollen van bestuurder(s), manager(s) en uitvoerder(s) van operationeel werk. Vaak ontstaat die overlap tijdens de startjaren en eerste levensjaren van de coöperatie. Maar dat hoeft niet zo te blijven.

In het algemeen is vanuit het oogpunt van deugdelijk bestuur aangewezen om een strikte scheiding van functies te ambiëren; een bestuursorgaan volgt de strategie op en bepaalt wat er moet gebeuren om die strategie te realiseren (Wat moet er gebeuren?). Het management voert de strategie uit, bepaalt wat er gebeurt (Hoe moet het gebeuren?). Vervolgens ziet het bestuursorgaan toe of de uitvoering correct gebeurd is: de zogenaamde toezichtfunctie.

Tijdens de startfase en de eerste levensjaren van de vennootschap is het niet abnormaal dat deze rollen door mekaar lopen. In de praktijk stellen we vast dat (burger)coöperaties, eens ze een zekere maturiteit in hun levensloop bereiken, overgaan tot een scheiding van functies. Meestal wordt spontaan aangevoeld dat er ergens ‘iets wringt’. Soms gebeurt dit iets minder organisch en begint men zich te bezinnen na ernstige conflicten over belangenvermenging, voorkeursbehandelingen … waarbij er telkens mensen in dergelijke stormen overboord dreigen te gaan.

Ons advies is om als bestuur niet alleen te streven naar de groei van het aantal vennoten, het activiteiten … maar op tijd en stond ook na te gaan of de structuren (zowel operationeel als bestuursmatig) nog aangepast zijn aan de actualiteit van de vennootschap en die ook mee te laten evolueren.

example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons