Veelgestelde vragen

Wat is een cashflow analyse en hoe maak ik die?

Illustrations with speech ballons

Wanneer je het ondernemingsplan van jouw coöperatie maakt, moet je ook het financiële plaatje juist inschatten. Daarvoor heb je niet alleen een algemeen financieel plan nodig, maar ook een cashflow planning.

Een onderneming opstarten gaat altijd gepaard met investeringen en/of voorfinanciering. Je eerste inkomsten volgen pas een hele poos na je eerste uitgaven. Je moet dus goed weten hoeveel startkapitaal je nodig hebt om de eerste maanden of jaren te overbruggen (de zogenaamde cash burn rate).

Kan je facturen en schulden betalen?

Een startende coöperatie hoeft niet vanaf dag een winstgevend te zijn. Wel moet ze vanaf dag een in staat zijn om iedereen te betalen die daar recht op heeft: personeel, leveranciers, kredietverstrekkers …

Vergelijk de geldstromen in je coöperatie gerust met de oliestroom in een wagen. Die zorgt ervoor dat alles gesmeerd verloopt. Maar als de auto zonder olie rijdt, staat hij snel stil op de pechstrook en komt er blauwe rook uit de motor …

Een cashflow analyse geeft je een duidelijk beeld van de geldstromen die de coöperatie in- en uitgaan en de bestemming ervan. Dat beeld toont aan dat er geld in de kassa is op het moment dat je een stapeltje facturen moet betalen. Maar ook en vooral zal de bank voor ze een krediet toekent, zich ervan verzekeren dat de coöperatie de aangegane leningen en intresten kan terugbetalen.

Bedrijven die over voldoende kasstroom beschikken, zijn in staat om hun financiële verplichtingen (zoals het afbetalen van schulden) op korte termijn na te komen, of hebben nog ruimte om investeringen te doen.

Positieve en negatieve spiraal

Bij een positieve cashflow lopen alle operaties binnen de onderneming gesmeerd. De coöperatie kan aan haar verplichtingen voldoen. Sommige ondernemingen maken van een positieve cashflow zelfs gebruik om hun leveranciers contant te betalen. In ruil kunnen ze over een extra korting onderhandelen. Zo winnen ze extra rendement en ontstaat een positieve spiraal.

Een negatieve cashflow betekent dat er meer geld de onderneming verlaat, dan dat er binnenkomt. Dat heeft aanzienlijke gevolgen. Het is niet anders dan bij een gezin dat meer geld uitgeeft dan er binnenkomt. Om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, moeten leningen afgesloten worden. En zelfs in tijden van lage rente kost dit geld. Als de cashflow te lang negatief is, dan ontstaat een negatieve spiraal.

Wat is vrije kasstroom?

De beste graadmeter voor de financiële gezondheid is de vrije kasstroom (ook vrije cashflow genoemd): de beschikbare cashflow na aftrek van investeringen.

Een voorbeeld:

Berekening cashflow:

Berekening van de vrije cashflow

Besluit

De onderneming heeft 15.000 euro verdiend maar na afbetaling van de leningen heeft ze netto nog 4.000 euro over om rekeningen te betalen of investeringen te doen.

example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons