Veelgestelde vragen

Wat is eigen vermogen en hoe brengen we het bijeen?

Illustrations with speech ballons

Een coöperatie bouwt haar eigen vermogen op door de inbreng van de vennoten. Meestal stellen ze kapitaal (in cash geld) ter beschikking. Ook inbreng in natura (gebouwen, voertuigen, IT-materiaal …) is mogelijk, net als inbreng in nijverheid (arbeid). In ruil voor die inbreng krijgen ze aandelen.

Eigen vermogen = waarborg

Het eigen vermogen vormt een soort waarborg voor de schuldeisers van de coöperatie. Als de coöperatie in vereffening of failliet zou gaan, worden de vennoten (inbrengers van eigen vermogen) pas terugbetaald nadat alle andere schuldeisers volledig zijn vergoed. Daarom zullen bankiers pas met kredieten over de brug komen als het eigen vermogen van de vennootschap hoog genoeg is.

Ingeval van inbreng in natura of nijverheid komt er een revisor aan te pas om de vermogensbestanddelen correct te waarderen. Lees ook: In welke vorm mogen we het kapitaal inbrengen?

Sympathisanten en investeerders

De coöperatieve vennootschap mag doorlopend haar eigen vermogen verhogen door nieuwe aandelen uit te geven. Daardoor kan je niet alleen een beroep doen op de financiële inbreng van de vennoten aan wie de coöperatie producten of diensten zal leveren.

Je kan ook aankloppen bij sympathisanten, de zogenaamde ‘family, friends, fans and other fools’ om het eigen vermogen op te krikken. Of wie weet, zelfs bij grotere investeerders die eerder maatschappelijk dan financieel rendement nastreven. De regelgeving omtrent coöperaties laat een of meerdere van deze partijen te allen tijde toe om vennoot worden, en garandeert hen voldoende inspraak, maar zonder dat zij de coöperatie van de vennoten-gebruikers kunnen kapen – indien je dit in je statuten opneemt.

8 tips om eigen vermogen te verzamelen

  1. Kleine en grotere potentiële vennoten overtuig je met de Heilige Drievuldigheid van de coöperatie: een beperkt maar duurzaam financieel rendement, maatschappelijke meerwaarde en een creatief of innoverend karakter.
  2. Hoe sterker de dienstverlening van de toekomstige coöperatie hun eigen behoeften kan bevredigen, hoe groter de kans dat je potentiële vennoten over de brug krijgt.
  3. Maak een goed onderbouwd ondernemingsplan en financieel plan waarin je bewijst dat jouw coöperatie deze ambities kan waarmaken. Hiermee overtuig je jouw potentiële vennoten dat jouw project financieel leefbaar is en enthousiasmeer je hen voor de maatschappelijke en of ecologische meerwaarde. Vooral grotere investeerders analyseren deze plannen grondig ‘om de bokken van de geiten’ te scheiden, maar ook financiële leken hebben daarvoor meestal genoeg gezond verstand.
  4. Destilleer uit het ondernemings- en financieel plan een ijzersterke pitch van een minuut om jouw initiatief bij een breder publiek bekend te maken. Binnen deze tijd moet je jouw ondernemingsidee en de meerwaarde ervan zo duidelijk onder woorden brengen dat de andere partij jouw coöperatieve plannen op zijn minst interessant vindt en er meer over wil weten.
  5. Naast de inhoud is ook de verpakking belangrijk: verzorg je communicatie met een inspirerend filmpje, een wervende website, gerichte boodschappen op sociale media …
  6. Zet een zo groot mogelijk netwerk in. Overtuig niet alleen de mensen uit jouw netwerk om vennoot te worden. Maar vraag hen om ook om hun netwerk aan te spreken. Zo creëer je een cirkel aan netwerken.
  7. Geef een voordeel: een korting, de primeur van het eerste product dat jouw coöperatie voortbrengt, een uitnodiging voor de openingsreceptie …
  8. Geef regelmatig een stand van zaken: “Al 90% van het beoogde aantal vennoten gevonden”. Mensen nemen graag actief deel aan succesverhalen.
example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons