Veelgestelde vragen

Hoe houden we een aandeelhoudersregister bij?

Illustrations with speech ballons

Wat is een aandeelhoudersregister?

Voor hun financiële inbreng krijgen de vennoten van een coöperatieve vennootschap (CV) een aandeel, dat op naam is. Een register met aandeelhouders moet bij de oprichting worden aangelegd. Het aandeelhoudersregister moet op de zetel van de vennootschap worden bijgehouden. Dit kan in elektronische vorm. Het moet ten allen tijde actueel zijn. De raad van bestuur is hiervoor verantwoordelijk.

Jouw vennoten kunnen inzage krijgen in het volledige register dat betrekking heeft op hun soort aandelen. Enkele coöperaties ontwikkelden daarvoor samen dit digitale aandelenregister.

Wat moet erin?

In het register van een cv moet het volgende staan:

  1. het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal aandelen per soort
  2. voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en identificatienummer
  3. het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren
  4. de op elk aandeel gedane stortingen
  5. de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden
  6. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum
  7. de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo indien dat afwijkt van hun winstrechten
  8. de uittredingen van de aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd en de aan de betrokken aandeelhouders betaalde vergoeding
  9. de uitsluitingen van de aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd en de aan de betrokken aandeelhouders betaalde vergoeding

Moet ik certificaten afleveren?

De CV moet op verzoek van de vennoot een certificaat afleveren om te bevestigen dat hij wel degelijk in de vennootschap participeert. Dit certificaat herneemt de gegevens van de vennoot die in het register vermeld werden. Een certificaat afleveren is geen verplichting, maar het lijkt ons toch aangewezen om dit stelselmatig te doen. Voor de financiële huishouding van de vennoot is dat een nuttig document.

example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons