Veelgestelde vragen

Welke principes en spelregels maken coöperaties anders?

Illustrations with speech ballons

Coöperaties stellen niet het vergoeden van risicokapitaal voorop, maar het bevredigen van de behoeften van mensen of organisaties. Ze vertrekken dus van andere principes, en natuurlijk hebben ze ook andere spelregels nodig dan ‘klassieke’ vennootschappen.

Andere principes

Coöperaties delen een aantal principes die hen onderscheiden van andere bedrijven. Zo is er het principe van het democratisch stemrecht: wie het meeste kapitaal inbrengt in de coöperatie, hoeft daarom niet het meeste zeggenschap te hebben. Of het principe van de dividendbeperking: aangezien het kapitaal de dienaar en niet de heerser in de coöperatie is, moet het niet noodzakelijk even hoog vergoed worden als in een klassieke onderneming.
De Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA) heeft het over in totaal zeven principes die coöperaties kenmerken.

Andere spelregels

Een andere manier van economie bedrijven vraagt ook een ander statuut. Het spreekt haast voor zich dat klassieke ondernemingsstatuten zoals de naamloze vennootschap (NV) en de besloten vennootschap (BV) geen geschikte vehikels zijn voor duurzame samenwerkingsverbanden waarin dienstverlening aan vennoten en/of de samenleving voorop staat.

Daarom kreeg de coöperatie in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een volwaardige plaats naast drie andere basisvormen. Bovendien vind je ze terug in drie varianten: de erkende coöperatieve vennootschap (erkende CV), de coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming (CV erkend als SO) en de Europese coöperatieve vennootschap (SCE). Bekijk ook het overzicht van de vennootschapsvormen.

De coöperatieve principes zijn goed verankerd in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (van kracht sinds 1 mei 2019).

Sommige zijn van zogenaamd dwingend recht: je moet je er volgens de wet strikt aan houden. Je kan er statutair, noch in de praktijk van afwijken.

Andere zijn dan weer van aanvullend recht: de wetgever heeft ze facultatief gemaakt. Het Wetboek geeft weliswaar een standaardinstelling aan, maar je kan er gerust van afwijken op basis van jouw eigen visie en behoeften.

Van dwingend recht

Voorbeelden van belangrijke bepalingen van dwingend recht zijn:

Van aanvullend recht

Voorbeelden van belangrijke bepalingen van aanvullend recht zijn:

Coöperaties die nog verder willen gaan in het statutair verankeren (en uiteraard het in de praktijk brengen) van de coöperatieve waarden, o.a. op het vlak van  democratisch ondernemen, beperken van het winststreven en het uitdragen van de coöperatieve waarden, kunnen zich door de Minister van Economie laten erkennen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. Die kent een kwaliteitslabel toe, voorziet een aantal voordelen en geeft de coöperaties het recht om het beleid te adviseren over coöperatieve kwesties.

example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons