Veelgestelde vragen

Investeringen doen en ze afschrijven, hoe werkt dat?

Illustrations with speech ballons

Voordat je als startende coöperatie omzet kan maken, zal je meestal eerst moeten investeren. Denk aan een werkplek, voorraden, PC’s, een bestelwagen … Die investeringen kan je op verschillende manieren afschrijven. Goed om te weten bij het opstellen van je financieel plan.

Investeringen zijn boekhoudkundig gezien niet hetzelfde als kosten.

Het geld dat je uitgeeft voor rekening van je coöperatie kan je onderverdelen in reguliere kosten en investeringen. Het grootste verschil tussen deze twee uitgaven zit in twee factoren: de waarde en de verwachte levensduur van je aankoop.

Wanneer een bedrijfsmiddel een bepaalde waarde heeft én langer dan een jaar meegaat, dan kan je spreken van een investering. Die moet je vervolgens gaan afschrijven, wat in feite betekent: de kostprijs van je investering spreiden over een langere periode dan een jaar.

Afschrijven is investeringen spreiden

Afschrijvingen zijn eigenlijk een louter boekhoudkundige ingreep om de kosten van een kapitaalgoed netjes te verdelen over meerdere periodes en dus te spreiden in de tijd, namelijk de levensduur van de investering. De investering (en dus ook de uitgave/betaling) wordt in een bepaald jaar gedaan. Maar omdat het kapitaalgoed vaak meerdere jaren gebruikt wordt, worden de kosten over een langere tijd uitgesmeerd.

Elk jaar trek je een deel van de aankoopprijs af van de winst van jouw coöperatie. En aangezien de winst van jouw coöperatie onderworpen is aan vennootschapsbelasting, zal de fiscus over jouw schouder komen meekijken of je wel correcte afschrijvingspercentages hanteert.

De gebruiksduur van het investeringsgoed bepaalt het afschrijvingspercentage. Zo schrijven we een bedrijfsmiddel met een gebruiksduur van 10 jaar, af aan 10 %.

Enkele voorbeelden van afschrijvingspercentages:

Lineaire of degressieve afschrijvingen?

Er bestaan verschillende afschrijvingsmethodes. Dit zijn de meest gebruikte.

Lineair afschrijven is de eenvoudigste manier van afschrijven. Ieder jaar wordt hetzelfde afschrijvingspercentage toegepast.

Voorbeeld
Je koopt een bestelwagen voor 35.000 euro. Bestelwagens zijn rollend materieel en worden afgeschreven op 5 jaar. Dit komt overeen met een afschrijvingspercentage van 20 %. Bij lineair afschrijven, trekken we jaarlijks 7.000 euro af van de belastbare winst.

Degressief afschrijven komt minder voor. Toch kan een degressieve afschrijving interessant zijn omdat je hierbij versneld afschrijft. Hierdoor kan je de eerste jaren meer kosten inbrengen dan bij lineaire afschrijvingen.

Het afschrijvingspercentage bij degressieve afschrijvingen bedraagt het dubbele van lineaire afschrijvingen, tot maximaal 40 % van de aankoopprijs.

Het degressief afschrijven gebeurt op het saldo (de boekwaarde) van de investering. Als het bedrag van de degressieve afschrijvingen kleiner wordt dan de lineaire afschrijving, moet je overschakelen naar het lineair stelsel.

Lineair of degressief afschrijven?

Je bepaalt zelf welke afschrijvingsmethode je voor jouw investering toepast. Voor je keuze doe je het best een beroep op een boekhouder.

example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons