Veelgestelde vragen

Waar moeten we ons op toeleggen? Concurrentieanalyse.

Illustrations with speech ballons

Concurrentie, het is een woord dat startende coöperatieve ondernemers niet graag horen. En niets belet je om met je concurrenten ook beste maatjes te zijn. Maar het is wel je plicht om niet krak hetzelfde te doen als je concurrenten. Bestudeer daarom hun aanbod en meerwaarde.

Zoek uit wie jouw belangrijkste concurrenten zijn.

Veel informatie over je concurrenten vind je online. Verder kan je jaarverslagen bij hen opvragen, of de gebruikte communicatie- en reclametools bestuderen, of gewoon heel goed rondkijken in je buurt.

Bekijk concurrentie ook voldoende ruim. Aan welke alternatieven kunnen mensen hun geld of vrije tijd besteden? Als je een coöperatieve buurttheatergroep start, is Netflix misschien wel je grootste concurrent.

Analyseer de drie tot vijf belangrijkste concurrenten van je startende coöperatie.

Analyseer je concurrenten aan de hand van de worksheet die je hier kan downloaden. De worksheet is niet volledig: afhankelijk van jouw branche kan de lijst ingekort of uitgebreid worden.

Worksheet concurrentieanalyse

Besluit

Deze concurrent verbaast ons/doet ons pijn/bezorgt ons leedvermaak/… (omcirkel wat past)
omdat:

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Bijgevolg moeten we als startende coöperatie volgende acties ondernemen om een concurrentievoordeel te creëren:

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons