Veelgestelde vragen

Wie wordt operationeel verantwoordelijk, en hoe vullen we elkaar aan?

Illustrations with speech ballons

De competentie van de operationeel verantwoordelijke(n) is cruciaal voor het succes van de coöperatie. Denk voor de opstart al na over jouw competenties indien je zelf operationele verantwoordelijkheid zal opnemen.

Je competenties in kaart brengen is belangrijk. Het maakt duidelijk of je inderdaad uit het echte ondernemershout gesneden bent. Het geeft extra kleur aan jouw ondernemingsplan, leert waar je je troeven kan uitspelen, waar er hiaten zitten en voor welke functies je extra ondersteuning zal moeten zoeken.

Geef ook aan hoe net de coöperatieve structuur zal toelaten om beter krachten te bundelen en competenties uit te spelen.

Jouw motivatie en jouw doelen

Beschrijf eerst wat jij met je coöperatie wil bereiken. Dit is niet de missie maar een weergave van jouw persoonlijke drive om van deze onderneming jouw levenswerk te maken. Geef aan waar je binnen vijf jaar met jouw coöperatie wil staan, én hoe je jezelf hierin ziet.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Beschrijf jouw persoonlijke eigenschappen

Welke van jouw persoonlijke eigenschappen kunnen van pas komen bij het starten/uitbouwen van jouw coöperatie? Ben je een doorzetter, heb je veel zelfvertrouwen, of ben je sociaal in omgang? Dit soort eigenschappen kan je vertalen naar een aantal waardevolle ondernemerskwaliteiten: bv. kunnen luisteren naar een klant, afspraken stipt nakomen, kunnen bemiddelen bij conflicten …

Probeer niet het wenselijk gedrag in kaart te brengen maar jouw echte sterktes die je graag uitspeelt, waarvan je energie krijgt (en waarmee je ooit echt het verschil maakte)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Beschrijf jouw vaardigheden

Waar ben je goed in? Naast jouw persoonlijke eigenschappen zijn jouw vaardigheden goed te vertalen naar kwaliteiten. Ben je bijvoorbeeld goed in mondelinge presentaties? Kan je mensen gemakkelijk enthousiasmeren voor een product of plan, of weet je aan een idee altijd weer een creatieve draai te geven?
Welke van je vaktechnische vaardigheden zijn specifiek nodig voor het succes van jouw coöperatie?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Beschrijf kort de relevante diploma’s en opleidingen

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Erken ook jouw zwakke kanten

Ben je goed in het binnenhalen van nieuwe opdrachten, maar verpruts je het keer op keer met de administratie? Schrijf dat dan ook eerlijk op. Besteed vervolgens geen tijd aan het verbeteren van die zwakke punten, maar focus op jouw kwaliteiten. Accepteer wat je niet goed kan. Geef de zaken waar je slecht in bent uit handen. Geef aan hoe en aan wie je de zaken doorgeeft waar je zelf niet goed in bent.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Het coöperatieve karakter van ons bedrijf zal competenties versterken/tekortkomingen compenseren, en wel op deze manier:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons