Nieuws

Als belegger het klimaat redden? Koop vooral geen coöperatieve aandelen.

 

In De Tijd van 10 februari worden coöperatieve aandelen aangestipt als een van de antwoorden op de vraag “Wat kunt u doen als belegger om het klimaat te redden?”.

Wij willen ten stelligste afraden om aandelen van een coöperatie te kopen indien u als u als belegger het klimaat wil redden. Volg de andere tips in het artikel, en beleg in duurzame beleggingsfondsen van grootbanken en multinationals, of in groene obligatiefondsen. Maar dus niet in coöperatieve aandelen.

Coöperaties horen niet thuis in vergelijkende lijstjes over beleggingsproducten. In een coöperatie wordt iemand die aandelen gekocht heeft, niet toevallig “vennoot” in plaats van “aandeelhouder” genoemd. Omdat zijn of haar relatie met de vennootschap meer is dan enkel rendementsgericht.

Bij het in het artikel genoemde Ecopower kan u weliswaar maximaal 20 aandelen kopen ter waarde van 250 euro. En als de vennotenvergadering dat een goed idee vindt, kan er inderdaad een dividend van maximaal 6 % uitgekeerd worden – in het beste geval al gauw enkele honderden euro per jaar. De grote meerderheid is evenwel vennoot omdat ze gebruik maken van de diensten van de coöperatie, met name de 100 % groene stroom die Ecopower opwekt. Of nog: omdat deze wakker ligt van de kritieke toestand waarin we de planeet doorgeven aan de volgende generaties.

Dividenden uitkeren komt achteraan het lijstje van prioriteiten, na investeringen in hernieuwbare energie en de gezondheid van het bedrijf zelf. Net zo gaat het eraan toe bij Beauvent, dat permanent voorop loopt in haar zoektocht naar niches in de hernieuwbare energie, bijvoorbeeld met de huidige ontwikkeling van een grootschalig warmtenetwerk in Oostende. Of bij zeer lokale initiatieven zoals verpakkingsvrije winkels waar u als klant een of meerdere aandelen kan kopen en zo medezeggenschap geniet.

Coöperaties horen dus thuis in lijstjes die de vraag beantwoorden: “Waarin kan u als betrokken burger investeren om het klimaat te redden, waarbij duurzaamheid en betrokkenheid minstens even zwaar doorwegen als financieel rendement?”.

En dan nog horen niet eens alle coöperaties daarin thuis. “Het debacle van Arco en Groenkracht heeft geleerd dat beleggers die coöperatieve aandelen kopen het geïnvesteerde geld geheel of gedeeltelijk kunnen verliezen,” stelt het artikel verder. Inderdaad, net als alle aandelen, moet u ook aandelen van coöperaties onder risicokapitaal rekenen. Maar dat is niet de voornaamste les die Arco en Groenkracht ons hebben geleerd. Wel dat het slecht afloopt met coöperaties die zichzelf herleiden tot investeringsvehikels, in plaats van échte goederen en diensten aan te bieden aan hun klanten-eigenaars met de twee voeten in de reële economie, of tastbare meerwaarde te bieden aan de hele samenleving.

Wil u behoren tot de elke dag groeiende groep betrokken en gedreven burgers die al ondernemend hun steentje bijdragen om het klimaat te redden? En die daarbij een billijke risicopremie willen die hoger is dan wat een risicoloos spaarproduct zou bieden? In dat geval is toetreden tot een coöperatie een goed idee. De energiecoöperaties zullen u met open armen ontvangen.

Meer nieuws

Al het nieuws

Meer nieuws

Al het nieuws
example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons