Nieuws

Cooperatives Europe: De coöperatie als katalysator van de post-covid-economie

We hoeven het waarschijnlijk niet meer te herhalen; de coronacrisis heeft alle gelederen van ons maatschappelijk bestel helemaal door elkaar geschud. Toch kan deze crisis ook positieve gevolgen hebben. Cooperatives Europe verspreidde onlangs zijn Covid-Paper met daarin enkele interessante voorstellen om van de coöperaties het speerpunt van de economische omslag te maken.

“De geschiedenis toont aan dat coöperaties ontstaan in maatschappijen die door zware hervormingen gaan en dat zij beter in staat zijn om te overleven” aldus Cooperatives Europe. Coöperaties hebben inderdaad precies die eigenschappen om de noden van een samenleving te detecteren en er oplossingen voor aan te reiken. Cooperatives Europe formuleert aanbevelingen om het coöperatief model te gebruiken als katalysator van een echte socio-economische transitie, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Hieronder een beknopt overzicht.

 

Buiten de Europese Unie: solidair met meest getroffen landen

Ook veel bedrijven buiten de Europese Unie zullen hun bestellingen zien dalen of stilvallen, waardoor de economie zware klappen zal incasseren.

Toch is het meer dan ooit belangrijk om in te zetten op een model dat verder kijkt dan het klassieke verhaal van economische groei.

Het model van de coöperatie zet zo actief in op het bestrijden van sociale ongelijkheid, armoede en het stimuleren van onderwijs bijvoorbeeld. Europa moet hier op kop lopen door coöperaties actief te ondersteunen en het model buiten de Unie te promoten.

Om de economische malaise in de buurstaten te verlichten, zal Europa 36 miljoen euro vrijmaken voor Afrikaanse staten. Hierbij zet men specifiek in op kleine en middelgrote ondernemingen, om hen duurzamer te maken en meer aandacht te hebben voor bijvoorbeeld de gelijkwaardigheid tussen vrouw en man en het verstrekken van onderwijs. Dit alles klinkt als muziek in coöperatieve oren.

Toch betreurt Cooperatives Europe het sterk dat er gesneden wordt in het Neighbourhood, Development and international Cooperation instrument, een fonds dat de ontwikkeling van buurstaten ondersteunt.

 

Binnen de Europese Unie: op naar de economie van de toekomst!

Centraal in de Europese economische toekomststrategie moet het belang van klimaat en milieu staan. Er moet dringend werk gemaakt worden van een economie die het leefmilieu vrijwaart in plaats van het aan te tasten. De Green New Deal van de Europese Commissie vormt hier al een eerste stap in de goede richting, waarbij het belangrijk is dat iedereen hier beter van wordt.

Europa kan ook niet op het technologische en digitale front achterblijven. Blijven innoveren zorgt ervoor dat mens en milieu er alsmaar beter van worden.

Ten slotte moeten we naar een robuuste, sociale en lokaal verankerde economie evolueren. In al deze aspecten blinken de coöperaties uit; ze zijn immers het model om een duurzame toekomst te verzekeren, om ieder mens een waardig leven te geven en ze staan op de barricaden wat betreft innovatie en nieuwe ideeën.

Lees hier de volledige Covid-Paper.

Meer nieuws

Al het nieuws

Meer nieuws

Al het nieuws
example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons