Nieuws

Het Vriendenaandeel: ook vriendelijk voor coöperaties

Om ondernemingen door de coronacrisis te loodsen, namen overheden verschillende maatregelen die de liquiditeit bevorderen. Zo zijn de voorwaarden van de Winwinlening versoepeld. En bij het pas gelanceerde Vriendenaandeel hield de overheid rekening met de eigenheid van coöperaties. Daardoor zijn de Winwinlening en het Vriendenaandeel nu interessant(er) voor vennootschappen – en meer bepaald voor coöperaties.

 

Bij veel ondernemingen heeft de coronacrisis er flink ingehakt. Vaak vielen inkomsten weg, maar bleef een aantal uitgaven gewoon doorlopen. Alleen ondernemingen met voldoende werkkapitaal kunnen een tijdje op overlevingsmodus draaien in afwachting van betere tijden die binnen een aantal maanden wellicht aanbreken.

Het is dan ook logisch dat een aantal van de initiatieven die onze regeringen namen om de economie te ondersteunen erop gericht zijn om ondernemingen gedurende een langere periode van liquide middelen te voorzien.

Zo werden een tijdje geleden de voorwaarden van de Winwinlening versoepeld (sommige versoepelingen zijn tijdelijk, andere definitief) en is sinds 11 februari 2021 de maatregel Vriendenaandeel operationeel.

Pro memorie: sinds 2006 kunnen vrienden en familie aan kmo’s een Winwinlening verstrekken. Het gaat hier om een achtergestelde lening. Een particulier krijgt een jaarlijks voordeel van 2,5 % via zijn belastingbrief.  De ondernemer verwerft een financiering op langere termijn. Een ‘win’ voor beide partijen, dus.

Het Vriendenaandeel is een soortgelijk mechanisme, zij het dat het hier gaat over het verwerven van kapitaal. Voor de onderneming is dit interessanter omdat het, meer dan een achtergestelde lening, zorgt voor een stevige balans via een verhoogde solvabiliteit (ratio eigen vermogen/vreemd vermogen). Voor de aandeelhouder is het risico iets hoger, want aandelen zijn nu eenmaal risicokapitaal. Tegenover dat hoger risico staat wel meer betrokkenheid dan bij een achtergestelde lening. Zo heb je als aandeelhouder in een coöperatie per definitie (soms vrij uitgebreide) stemrechten in de algemene vergadering.

Samengevat is het Vriendenaandeel voor elke coöperatie (of andere vennootschap) die op zoek is naar kapitaal een interessante, te overwegen piste:

  1. dividenden uitkeren voor zover er uiteraard uitkeerbare winst beschikbaar is;
  2. in de twee jaren voorafgaand aan de uitgifte en  gedurende 60 maanden na de volstorting van de Vriendenaandelen geen kapitaalvermindering, inkoop van eigen aandelen of een andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen doorvoeren.

Wat dat laatste betreft is er specifiek voor coöperaties een uitzondering: “voor  de vermindering van het kapitaal of het eigen vermogen die uitsluitend het gevolg is van een uittreding van een of meerdere aandeelhouders van de vennootschap lastens het vennootschapsvermogen”.

Aangezien de vlotte toe- en uittreding van vennoten nu net eigen is aan coöperaties en er dus regelmatig uittredingen kunnen zijn met een beperkte impact op het eigen vermogen, is hiermee een belangrijke rem voor coöperaties weggenomen.

Très sympa”, van Minister Crevits dat ze rekening wilde houden  met de eigenheid van coöperaties!

2.12.0.0

Meer nieuws

Al het nieuws

Meer nieuws

Al het nieuws
example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons