Nieuws

Nieuwe vennootschapswet geeft coöperaties wat ze verdienen: erkenning en eigen wetboek

In de Kamer werd gisteren het nieuwe vennootschapswetboek goedgekeurd dat minister van Justitie Geens heeft uitgewerkt. De hervorming stroomlijnt het aantal vennootschapsvormen en brengt meer transparantie. Vooral voor de 25.400 cvba’s in België zijn de gevolgen bijzonder groot.

 

Het gaat om de grootste hervorming voor de bedrijfswereld sinds 1999. Het aantal vennootschapsvormen wordt van 17 naar 4 basisvormen teruggebracht. Eén van die 4 is de coöperatieve vennootschap (CV), die een volwaardig boek heeft waarin de coöperatieve identiteit en waarden (economische participatie, democratische controle, transparantie …) voortaan (en eindelijk) op een degelijke manier verankerd worden.

Goed nieuws voor coöperaties

De twee voornaamste nieuwe elementen voor coöperaties zijn:

  1. de coöperatieve vennootschap heeft uiteindelijk toch een volledig wetboek gekregen (en werd dus niet gedegradeerd werd tot variante van de Besloten Vennootschap, wat in het wetsontwerp het geval was)
  2. de coöperatieve waarden (de zogenaamde ICA-principes) werden op een degelijke manier verankerd.

Twee essentiële zaken ter versterking van de coöperatieve eigenheid waar Febecoop sterk voor geijverd heeft tijdens talrijke overlegmomenten binnen diverse adviesorganen en op verschillende beleidsniveaus; soms tegen de stroom in roeiend.

25.400 cvba’s hervormen

De hervorming heeft ingrijpende gevolgen voor de ruim 25.000 coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (cvba) die dit land rijk is. De overgrote meerderheid koos indertijd voor de cvba-vorm omwille van de grote soepelheid waarbij de wetgeving geen ethische criteria oplegde.
Wellicht een 20.000-tal cvba’s zal een andere vennootschapsvorm moeten aannemen, naar alle waarschijnlijkheid de besloten vennootschap (BV) die voortaan bijna dezelfde flexibiliteit als de vroegere cvba toelaat. Daarmee komt een einde aan 150 jaar begripsverwarring.

Het voordeel van de duidelijkheid

De coöperatieve vennootschap (CV) wordt voorbehouden aan bedrijven die de specifieke coöperatieve waarden onderschrijven. Zowel bestaande als startende coöperaties zullen de nieuwe wetgeving in hun statuten moeten implementeren.

Volgens Febecoop brengt deze hervorming meer transparantie voor iedereen. Febecoop-directeur Peter Bosmans: “De vroegere cvba’s kunnen nog steeds voor een flexibele ondernemingsvorm kiezen door om te schakelen naar besloten vennootschap. Zij die bewust voor de coöperatieve vennootschap kiezen omwille van het specifieke waarden patroon, kunnen voortaan met die naam fier naar buiten komen.”

Meer nieuws

Al het nieuws

Meer nieuws

Al het nieuws
example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons