Nieuws

NRC seminarie: coöperatieve modellen in de landbouwsector: verscheidenheid troef!

Coöperatieve modellen in de landbouwsector: verscheidenheid troef!

Landbouwcoöperaties vormen één van de pijlers van de Belgische coöperatieve beweging. Dat wordt ook weerspiegeld in hun procentueel aandeel in het aantal erkende coöperaties (267 landbouwcoöperaties van de 731 erkende coöperaties of 36%).

In het verleden richtten boeren en tuinders vooral om economische redenen een coöperatie op. Samenwerking was en is noodzakelijk voor het verkrijgen van marktmacht en het creëren van schaalvoordelen om zo een billijk inkomen voor de landbouwer mogelijk te maken.

De laatste jaren werden de rangen van dit type coöperatie vervoegd door collega’s die in hun coöperatie meer de nadruk leggen op duurzaamheid en de betrokkenheid van de consument.

Ondanks hun verschillen hebben deze coöperaties ook een gemeenschappelijk kenmerk. Ze vervullen onze allereerste levensbehoefte: voorzien in voedsel. Het is de brandstof waarop we lopen en bepalend voor onze gezondheid, onze levenskwaliteit en zelfs een belangrijk onderdeel van onze cultuur.

Als de recente grote crisissen al iets duidelijk maakten, dan is het wel het nooit te onderschatten belang van lokale voedselvoorziening.

Hoog tijd dus om op een seminarie de verschillende coöperatieve modellen in de landbouwsector voor het voetlicht te brengen.

Dat doet de NRC tijdens een mini-seminarie op 28 april 2022 om 13 uur. Na een periode van e-seminaries is dit bovendien het uitgelezen moment om elkaar weer te ontmoeten, want we zijn opnieuw te gast bij de FOD Economie. Blokkeer deze datum in uw agenda en schrijf u tijdig in volgens de info die u hieronder vindt.

Praktisch

 

Programma

Meer nieuws

Al het nieuws

Meer nieuws

Al het nieuws
example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons