Nieuws

NRC seminarie: voorstel voor een nieuwe erkenningsvoorwaarde

Het beginsel van de (gedeeltelijk) ondeelbare reserve in een coöperatie: toelichting bij een voorgestelde nieuwe erkenningsvoorwaarde.

Aansluitend bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (2019) dat voor het eerst coöperatieve principes oplegt aan coöperatieve vennootschappen, wil de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) ook de erkenningsvoorwaarden verder harmoniseren opdat deze volledig in overeenstemming zijn met de internationale ICA-principes.
Daarom stelt de NRC voor om een nieuwe erkenningsvoorwaarde in te voeren die invulling geeft aan het coöperatieve principe dat minstens een gedeelte van het vermogen en/of van de resultaten van de coöperatie niet vatbaar mag zijn voor uitkering aan de vennoten. Dit is een logisch gevolg van het derde ICA-principe “Economische participatie vanwege de leden”.

De economische participatie vanwege de leden is per definitie een bijdrage in het kapitaal. De vennoten dragen gezamenlijk het economische risico. Een vergoeding op het kapitaal is toegestaan maar beperkt (6 % in een erkende coöperatie). Ook kan het saldo van de winst verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot de verrichtingen die ze met de vennootschap gedaan hebben, zonder rekening te houden met hoeveel kapitaal elk van hen inbrengt. Met de niet-uitgekeerde winst bouwen de vennoten hun coöperatie verder uit ten gunste van de vennoten of financieren ze andere (maatschappelijke) doelen die ze hebben goedgekeurd.

Met dit seminarie wil de NRC deze nieuw voorgestelde erkenningsvoorwaarde verduidelijken:

Voor dit miniseminarie zijn we te gast bij Belorta. Een unieke kans om deze coöperatie te leren kennen die dagelijks tot 4.000 ton groenten en fruit van meer dan 1.000 telers verhandelt via haar legendarische maar ondertussen hypermoderne veilingklokken.

Programma

15u15 – 15u30: Verwelkoming door Belorta
15u30 – 15u45: Kristof Van Gestel – Hoofd juridische dienst Cera en Lieve Jacobs – Programmacoördinator Coöperatief Ondernemen Cera: toelichting bij dit voorgestelde nieuwe erkenningsprincipe: wat betekent dit bedrijfseconomisch en juridisch en hoe past het in de totaliteit van de erkenningsvoorwaarden?
15u45 – 16u00: Jacques Debry – gedelegeerd bestuurder Febecoop: de ondeelbare reserve in het licht van het ICA-principe “Economische participatie vanwege de leden”
16u00 – 16u30: Enkele praktijkgetuigenissen:
1. Karoot – erkende cv : coöperatief eethuis Brugse Poort Gent
2. Trividend – erkende cv: Vlaams participatiefonds voor Sociale Economie
3. Damnet – erkende cv : coöperatie van experten in informatica
16u30 – 16u45: Vragen deelnemers
16u45- 17u30: Netwerkdrink

Praktisch

Tijdstip: van 15u15 tot 17u30 (aansluitend na de Algemene Vergadering van de NRC)
Plaats: BelOrta, Mechelsesteenweg 120, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Gemengde formule: fysieke aanwezigheid en livestreaming
Inschrijven met voornaam, naam, naam van de coöperatie en duidelijke vermelding “fysieke deelname of deelname op afstand” tegen 15 november 2021 via e-mail bij: k.debaets@febecoop.be.

Meer nieuws

Al het nieuws

Meer nieuws

Al het nieuws
example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons