Nieuws

Trividend, de participatiemaatschappij die aan jouw zijde blijft staan

Onze economie wacht een tsunami waarbij de grote crisissen van 1973, 1981 en 2008 wellicht rimpelingen in een kinderbadje bleken te zijn. Trividend, het Vlaams participatiefonds voor sociale economie, bouwt voor zijn klanten dammen om de schade te beperken.

Al bijna twintig jaar investeert Trividend risicokapitaal in sociaal en maatschappelijk bewogen ondernemingen en verenigingen. Zo wil het participatiefonds meewerken aan de maatschappelijke transitie. Jammer genoeg is maatschappelijke vooruitgang voor veel organisaties dezer dagen een kwestie geworden van zo weinig mogelijk achteruit of zelfs overkop te gaan.

Trividend is al actief sinds 2001. Hun doel is om ongeborgde kredieten en risicokapitaal in de sector van de sociale ondernemingen binnen te brengen. Zo trekken zij middelen uit de private sector en de overheid. Deze middelen kunnen ze dan opnieuw investeren in sociale ondernemingen.

Daarom werkte het bestuursorgaan van Trividend een aantal maatregelen uit om hen deze turbulente periode zo goed mogelijk door te laten komen, hopende dat ze snel weer de draad kunnen oppakken zodra de coronacrisis ingedijkt is.

Trividend koos niet voor de “one size, fits all” aanpak. Bewust werd gekozen om maatregelen uit te werken ten gunste voor de organisaties die het coronaspook het diepst in de ogen moeten kijken.

De eerste drie maanden gaat het om een bevriezing van het krediet zonder kosten voor de klant (geen interesten, geen dossierkosten, geen kapitaalaflossingen). Indien dit niet volstaat, volgt er een bijkomende periode van drie maanden waarin enkel interesten moeten betaald worden, maar geen kapitaal afgelost wordt.

Trividend blijft ook actief in investeringsmodus en is niet van plan in haar schulp te kruipen. Het management verwacht nieuwe  aanvragen van gezonde bedrijven uit de sociale economie die hun reserves zullen gebruiken om de crisis te overleven en die enkele jaren nodig hebben om deze weer op te bouwen. Voor dit type bedrijven kan de financiële zuurstof van Trividend de druk van de ketel halen met betrekking tot hun cash flow. In tijden van crisis geldt meer dan ooit “cash is king!”

De verschillen in impact zijn uiteraard groot afhankelijk van de sector waarin hun klanten actief zijn. Op dit moment is de zeer diverse portefeuille van Trividend een voordeel. Maar toch zal maar een minderheid de dans van de recessie ontspringen Hoe groot de economische terugval precies wordt, is koffiedik kijken. Wel stellen ze bij Trividend vast dat de enorme overheidsinspanningen ervoor zorgen dat de meeste klanten zonder al te veel averij door de crisis komen. Zowel de tijdelijke werkloosheid, het laten doorlopen van subsidies voor de sociale economie als de maatregelen voor zij die tijdelijk moesten sluiten, zorgen ervoor dat de verliezen beheersbaar blijven.

De uiteindelijke impact zal vooral afhangen van de evolutie van de economie en het beleid de komende maanden en jaren. Gebruikt de overheid deze crisis om de transitie naar een duurzamere economie te versnellen, en gaat de samenleving daarin mee, dan zullen veel klanten van Trividend daarvan profiteren. Gaan we daarentegen in een extreme besparingsmodus en een diepe recessie, dan is de kans groot dat het voor verschillende klanten moeilijk wordt om na deze moeilijke periode (opnieuw) rendabel te worden.

Bedrijven in fietsleasing of korte keten landbouw doen het momenteel goed. Groendiensten konden deels verder blijven werken, en zullen hopelijk snel weer ten volle hernemen. Bedrijven met horeca-activiteiten liggen dan weer helemaal plat. Hun toekomst is zeer onzeker. Ook bedrijven in de sector van de communicatie zullen mogelijk langer een negatieve impact voelen.

Trividend blijft zijn klanten van nabij opvolgen en ondersteunen waar nodig en mogelijk. Specifiek voor bedrijven uit de sociale economie bieden ze de komende maanden zelfs een gratis financiële quick scan aan, met dank aan het Europese EaSI-programma. Samen met de onderneming wordt geanalyseerd hoe de financiële gezondheid kan gewaarborgd worden. Zo’n quick scan bestaat uit een analyse van de cijfers, minstens één gesprek met de verantwoordelijke(n) en wordt afgesloten met een beknopt adviesrapport. Zo’n scan aanvragen kan via pieter-jan@trividend.be

Meer nieuws

Al het nieuws

Meer nieuws

Al het nieuws
example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons