Afval wordt veelzijdig bouwmateriaal

Bouwen is één van de oudste activiteiten, die de mensheid al beoefent sinds haar ontstaan. Maar met verloop der tijd, ging de voetafdruk van het bouwen steeds zwaarder wegen op de omgeving, maar ook op het milieu en op langere termijn zelfs op het klimaat. Net daarvoor heeft BC materials een oplossing; zij zetten grond van bouwwerven om tot circulaire leembouwproducten.

Bouwen is een boeiend maar ook arbeidsintensief proces met een grote impact. Zo graaft België jaarlijks meer dan 37 miljoen ton grond uit werven uit, waarvan zo’n 70% gewoon als afval, in groeves of mijnen, eindigt. Jammer, want deze grond is een uiterst waardevolle grondstof. BC-Materials zet zich in om dit ‘afvalproduct’ om te zetten tot enkele veelzijdige leem-materialen.

Zo heb je om te beginnen de ‘Brickette’, een leemsteen die maar liefst 600 keer minder energie vraagt om te produceren in plaats van een klassieke baksteen. Bovendien heeft hij betere effecten op de luchtvochtigheid en de akoestiek. Daarnaast bieden ze ook ‘Brusseleir’ aan, een leempleister die opnieuw qua geluidsisolatie en luchtvochtigheid klassieke gipspleisters de loef afsteekt. Ten slotte is er nog de ‘Kastar’, dit is stampleem dat je zowel als muur en vloer kan gebruiken, ook opnieuw met gelijkaardige voordelen.
Bovendien hebben de producten veel meer karakter en uitstraling dan bijvoorbeeld een gewoon beton.

De producten van BC materials helpen ons ook om de klimaatdoelstellingen te halen. Bouwen veroorzaakt zo’n 40 procent van alle broeikasgassen en is in zijn eentje verantwoordelijk voor 30 procent van de menselijke afvalberg. Dat terwijl bouwen op zich maar vier procent van de menselijke economische activiteit uitmaakt. Hoe vormen de producten van BC materials hier dan een antwoord op?

Hun grondstoffen zijn om te beginnen CO2-neutraal, aangezien de grond gewoon zo voorhanden is. Ook het productieproces heeft geen fossiele energie nodig. Bovendien gaat het over een volledig circulair product. Er moeten immers geen chemicaliën of andere producten bijgevoegd worden. Zo blijft aarde aarde en kan het een oneindig aantal keren gebruikt worden.

Daarnaast is het niet alleen beter voor milieu en klimaat, ook de mens vaart wel bij een huis of een andere constructie met lemen elementen. Zo is er veel minder nagalm in de ruimten wat het akoestische aspect ten goede komt. Maar ook het binnenklimaat is veel beter doordat de lemen elementen de luchtvochtigheid binnen veel beter weten te regelen dan klassieke bakstenen en de temperatuur beter gereguleerd wordt (warmer in winter, kouder in zomer).

BC materials heeft gedurende vele jaren kennis opgebouwd en willen deze dan ook graag met zoveel mogelijk personen en instanties delen. Zo geven ze workshops voor ieder die wil en geïnteresseerd is in de wondere wereld van leem. De ideale uitstap voor een teambuilding bijvoorbeeld. Daarnaast kunnen bouwers de uitvoeringstechnieken onder de knie krijgen om zelf met leem aan de slag te gaan. Ten slotte kunnen architecten en bouwpromotoren met al hun vragen omtrent bouwen met leem terecht bij BC materials. Zij functioneren zo als een waar kenniscentrum.

BC materials kiest voor een coöperatief model, onder andere omdat de krachten en de inzichten van hun werkers ook vertaald mogen én moeten worden in hun zakelijk model, aanpak en strategische besluitvorming. Men gelooft ook sterk in lokale  gemeenschappen en het belang van co-constructie: daarom verspreidt BC materials de kennis en microbe van aardebouw en het gebruik van lokale materialen voor de bouw. Daarnaast financiert men tegelijkertijd de werking, mede met de steun van die lokale gemeenschap die oog heeft voor duurzaamheid, zowel in financiële als ecologische zin.

Het moge zo duidelijk zijn dat leem tal van voordelen heeft. Klimaat, milieu en omgeving varen er wel bij. Ook voor de mens is het aangenamer vertoeven en bovendien ziet het er zeer mooi uit. Wie meer info wil over dit geweldige product, kan terecht op www.bcmaterials.org.

Praktijkverhalen

Meer verhalen
example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons