Nieuws

Internationale erkenning voor het CIRIEC

Het gaat het CIRIEC voor de wind. Het onderzoeksinstituut voor sociale, publieke en coöperatieve economie, gehuisvest binnen de Luikse universiteit, gooit op het internationale toneel hoge ogen. De Verenigde Naties heeft het instituut nu formeel erkend. Als bestuurder is Febecoop niet weinig trots op deze niet geringe appreciatie door de internationale autoriteit bij uitstek!

Een lange traditie in de sociaal gewortelde en collectieve economie

Het CIRIEC zag het levenslicht aan de universiteit van Genève in 1947, aangestuurd door professor Edgard Milhaud, gespecialiseerd in de studie van de economie. In 1957 verhuisde het instituut onder impuls van professor Paul Lambert (auteur van het nu nog altijd toonaangevende werk De Coöperatieve Doctrine – 1971) naar de universiteit van Luik, waar het nog altijd gevestigd is.

Het CIRIEC is een onderzoeks- en informatiecentrum dat kennis verzamelt en onderzoek doet naar de publieke, sociale en coöperatieve economie. Zo wil het een waar ‘Mouseion’ zijn voor alle wetenschappelijke materies en publicaties rond de economie, handelend in het algemeen belang. Naast wetenschappelijk onderzoek, brengen zij hun kennis ook naar buiten in hun wetenschappelijk tijdschrift ‘Annales de l’économie publique, sociale et coopérative’.

Voortdurend bijdragen aan het internationale onderzoek

Dankzij haar traditie van kwalitatief academisch werk kan de onderzoeksinstelling op steeds meer internationale faam en waardering rekenen, wat resulteert in erkenningen door toonaangevende instanties.

Zo mag het CIRIEC zichzelf de status van ‘waarnemer toebedelen in de UNTFSSE. Dit is de afkorting voor de ‘United Nations-Inter Agency Task Force on Social en Solidarity Economy’. Doel van deze organisatie is de sociale en solidaire economie meer zichtbaarheid te geven in het UN-systeem en daarbuiten.

Door de rol van waarnemer kan het CIRIEC als actief lid deelnemen aan de ‘Knowledge Hub’. Deze kennishub zoekt voortdurend wetenschappelijke bijdragen met een grote invloed en van hoge kwaliteit over de sociale en solidaire economie. De UNRISD, het ‘United Nations Research Institute for Social Development’ beheert deze kennishub.

 

Internationale uitstraling in de verf gezet door de Verenigde Naties

Als kers op de taart erkennen de Verenigde Naties het werk van het CIRIEC nu als uitermate waardevol.

Het CIRIEC is voortaan lid van de ‘Advisory Group’ van de bovengenoemde kennishub. Deze groep bestaat uit twee leden van het UNTFSSE en twee waarnemende leden, waaronder dus het CIRIEC. Eén van de twee kernprojecten uit deze Advisory Group betreft het systematisch in kaart brengen van data en statistieken omtrent de sociale en solidaire economie. Hiervoor zal het CIRIEC drie papers uitwerken.

Meer nog: het wetenschappelijke tijdschrift van het CIRIEC is nu geïndexeerd door het SSCI, het ‘Social Sciences Citation Index’. Dit prestigieus label wordt momenteel aan 3000 wetenschappelijke tijdschriften toegekend, actief in 55 disciplines in de humane en sociale wetenschappen. De toekenning van dit label zet het internationale prestige van het CIRIEC nogmaals in de verf.

Meer nieuws

Al het nieuws

Meer nieuws

Al het nieuws
example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons