18/03/2020: een historische dag voor u én voor BeauVent (zij het om verschillende redenen …)

18 maart 2020. Die datum zal in onze geschiedenisboeken wellicht een plaats krijgen naast andere memorabele data als 4 augustus 1914 of 10 mei 1940. Die dag werden ongeziene maatregelen van kracht om het niets en niemand ontziende COVID-19 virus in te dijken. Niet-essentiële winkels sloten hun deuren en voor alle burgers kwam er een samenscholingsverbod.

Toch zal diezelfde datum in het persoonlijke geschiedenisboek van de energiecoöperatie BeauVent geboekstaafd worden als een hoogdag. Uitgerekend op dezelfde dag dat elke burger “in zijn kot” moest blijven en zelfs op een zonnige lentedag de Brugse straten er doodverlaten bijlagen, kwam daar aan de Brugse Komvest een niet-alledaags transport aangemeerd: een 93 ton wegende aardgasmotor voor DuPont, een bedrijf dat gespecialiseerd is in biotechnologie. DuPont liet de duurzame energiecentrale bouwen door de energiecoöperatie BeauVent uit Diksmuide en CallensVyncke uit Waregem.

Deze levering staat symbool voor het succes van de coöperatie, die net in deze moeilijke tijden blijk geeft van haar slagkracht.

De 93 ton wegende WKK-motor is een staaltje spitstechnologie, vervaardigd in Noorwegen en per schip vervoerd naar de haven van Zeebrugge. De installatie zal Dupont toelaten om zowel duurzame stroom, stoom als proceswater te realiseren. De warmte die een gewone aardgasmotor opwekt, gaat immers verloren via koeltorens.

Voor het ontwerp van de installatie werkte BeauVent samen met CallensVyncke uit Waregem. Ook voor hen was een installatie van dit kaliber een heuse primeur.

Het moge duidelijk zijn dat er enkel duurzame energie door de aderen van BeauVent stroomt. Naast de bovengenoemde gasmotor verzamelt BeauVent fondsen om te investeren in windenergie, zonnepanelen en energie-efficiënte toepassingen zoals warmtekrachtkoppelingen en warmtenetten. Op deze manier draagt de coöperatie zijn steentje bij om de klimaatverandering tegen te gaan.

De geboorte van BeauVent situeert zich in het jaar 2000, wanneer enkele gezinnen nadachten over hoe ze hun woning zo energiezuinig mogelijk konden maken, en of ze misschien zelf energie konden opwekken. Hun eerste idee was om zonnepanelen of zelfs een kleine windmolen te installeren. Alleen was zo’n kleine windmolen voor een handvol gezinnen verre van rendabel. Daarom gingen ze op zoek naar gelijkgestemden. De nodige fondsen werden verzameld en nog datzelfde jaar hield men BeauVent cvba boven de doopvont. In 2005 stonden al twee grote windmolens te blinken die 1150 gezinnen van propere groene stroom voorzien.

In de voorbije twintig jaar is de coöperatie sterk gegroeid tot een solide onderneming met twaalf werknemers, 5000 coöperanten en bijna € 12M kapitaal. In 2019 investeerde BeauVent meer dan € 10 M in projecten rond hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Ondanks de uitdagende COVID-19 tijden, zal BeauVent in juni twee nieuwe windturbines in gebruik nemen – goed voor groene stroom voor 2.650 gezinnen.

Voor BeauVent is de coöperatieve vorm enorm belangrijk. Alle coöperanten hebben -onafhankelijk van het aantal aandelen- één stem en kunnen op die manier inspraak hebben in de koers van het bedrijf en de projecten. Er wordt sterk ingezet op communicatie rond de projecten met bedoeling om een draagvlak rond hernieuwbare energie bij de bevolking te creëren. Door de coöperatieve structuur wordt bovendien duurzame en lokale energieproductie verankerd in België. Het coöperatieve virus werkt aanstekelijk en is goed voor het milieu!

Praktijkverhalen

Meer verhalen
Meer verhalen
example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons