37 graden cv en De Wroeter, warme bruggenbouwers tussen sociale werkplekken en onze samenleving

Recent tekenden De Wroeter als maatwerkbedrijf en 37 graden als coöperatieve vennootschap een samenwerkingsovereenkomst. Deze was het resultaat van een traject via ESF en onder externe begeleiding van Deloitte en Febecoop. Beide organisaties ontwikkelden een nieuwe samenwerking op basis van het co-creatief ondernemingsmodel voor de organisatie van events en formaliseerden deze in een juridische overeenkomst. Zo versterken beide ondernemingen in de sociale en de reguliere economie elkaar.

37 graden cv, producten maken vanuit het talent van de maker

37 graden cv werd recent opgericht door sociale ondernemers Koen Windmolders en Kim Hardy, met als voornaamste doel een brug te slaan tussen zorgateliers/sociale economie en de samenleving. Hun doel is bedenkers, makers en kopers van producten op een warme manier met elkaar te verbinden.

Iedere MAKER heeft een talent.  Met dit talent gaat de bedenker /designer aan de slag en creëert een nieuw product, waar een commercieel, ondernemerssausje aan wordt toegevoegd. Elk gemaakt product bevat een kaartje met de naam van de maker, dat als bedankje naar hem of haar kan teruggestuurd worden. Duurzaamheid wordt tijdens het proces niet uit het oog verloren. In plaats van producten van overzee aan te voeren, worden ze nu opnieuw lokaal gemaakt en verkocht via de korte keten. Voorbeelden zijn geschenkdozen die bedrijven bestellen voor Sinterklaas of eindejaar. 37 graden is een coöperatie van momenteel een zestal sociale werkplekken waaronder De Wroeter.

De Wroeter, maatwerkbedrijf en activiteitenboerderij voor kansengroepen in Limburg

De Wroeter, o.a. maatwerkbedrijf in Limburg, begeleidt dagelijks zo’n 150 mensen uit de kansengroepen, voornamelijk langdurig werklozen, met als doel te zorgen voor een zinvolle tewerkstelling. Hierin worden deze mensen uit de kansengroepen bijgestaan door een 30-tal begeleiders en administratieve medewerkers. Als maatwerkbedrijf is De Wroeter actief in verschillende arbeidsintensieve sectoren zoals (1) de bioteelt van groenten en fruit, (2) er is een verkoopafdeling met een winkel en levering aan derden, (3) een groenafdeling en (4) diverse horeca-uitbatingen waaronder een taverne en een B&B …

Samenwerking met het co-creatief ondernemingsmodel als basis

37 graden en De Wroeter gebruikten het co-creatief ondernemingsmodel als basis om hun samenwerking op te zetten; elk van de partners ging hierbij uit van zijn sterktes. De Wroeter verzorgt het operationele, biedt locaties aan en zorgt voor de catering. 37 graden verzorgt het commercieel aspect en de netwerking, legt de contacten voor verkoop van de events. De commerciële marge wordt daarbij 50%-50% verdeeld tussen beide partners. Om hun samenwerking  bekend te maken, hebben 37 graden cv en De Wroeter de gezamenlijke website www.goeddoeners.be gestart, waar hun samenwerking en activiteiten worden voorgesteld. Zo werden ondertussen reeds events georganiseerd voor Carglass, Universiteit Hasselt en CM.

De samenwerkingsovereenkomst zelf zal na 1 jaar geëvalueerd worden. Ook andere partners kunnen toetreden en mee instappen in deze nieuwe formule.

Hindernissen in de aanloop naar de samenwerking waren voor beide organisaties:

Nieuwe zakelijke samenwerkingen aangaan vraagt om ondersteuning door externen

Beide partners vinden het raadzaam om bij het opzetten van samenwerkingsverbanden de beslissingsnemers van bij de start dadelijk in het proces te betrekken. Zowel bij De Wroeter als bij 37 graden was dit het geval. Hierdoor konden zij heel snel beslissingen nemen, wat ze als een belangrijk voordeel hebben ervaren.

Daarnaast raden zij iedereen aan om zich door een externe organisatie of consulent te laten begeleiden, zeker als men met (een) nieuwe zakenpartner(s) in zee wil gaan of een nieuwe samenwerking wil opzetten. Zij hebben de begeleiding van Deloitte en Febecoop als zeer vruchtbaar ervaren!

Praktijkverhalen

Meer verhalen
Meer verhalen
example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons