Peerby België: 1 miljoen spullen, dat moet je verdienen!

Peerby België is een jong bedrijf dat, net zoals de meeste digitale platformen, ondertussen toch een hele evolutie heeft doorgemaakt.

Peerby België, een digitaal platform waarop je lokaal spullen kan delen

Het doel van de organisatie is om via een digitaal platform burgers lokaal de mogelijkheid te geven om het gebruik van spullen te delen. Om hen zo te laten bijdragen aan een duurzame economie. Met deze visie richtten Ludo Dhelft, Kristof Morlion en Lieven D’hont in 2013 de vzw Wij Delen op. In Nederland was ondertussen met een gelijkaardige filosofie Peerby opgericht. In 2014 kwamen beide organisaties met elkaar in contact en werd besloten om een partnerschap aan te gaan. Hieruit werd de merknaam Peerby België geboren.

Evolueren naar gebruik van goederen i.p.v. bezit

Het ultieme doel van Peerby België is ons burgers te laten denken in termen van ‘gebruik van goederen’ in plaats van ‘bezit van goederen’. Heel wat spullen die we zelf aankopen worden immers beperkt gebruikt in tijd en verdwijnen daarna in een donkere hoek van een kast, tuinhuis of zolder bijvoorbeeld boor- en zaagmachines, kinderkoetsen, kinderspeelgoed,  boeken, … Door op grote schaal te denken in termen van ‘gebruik’ in plaats van ‘bezit’ zijn we duurzamer en belasten we onze planeet veel minder.

Omdat dit in onze consumptiemaatschappij nog niet vanzelfsprekend is, dacht het team grondig na over hoe ze deze beweging konden initialiseren. Het team koos voor de weg via de ‘circulaire economie’: spullen hergebruiken via de circulaire weg is ondertussen een ingeburgerd gedachtegoed.

Het businessmodel van Peerby België, grondig getest en uitgewerkt

Alvorens het businessmodel van Peerby België een bruikbaar groeimodel was werd het grondig getest. Aanvankelijk werd geëxperimenteerd met een gratis ‘leen’ formule, maar na een tijd realiseerde het team zich dat er geen extra leden meer aansloten bij Peerby België. De groei stopte. Daarom werd overgeschakeld naar een abonnementsformule. Vandaag betaal je 24€/jaar (of 3€/maand) om via de Peerby app spullen te lenen of te gebruiken. Daarvoor heb je toegang tot een ‘virtuele deelkast’ waaruit je spullen kan lenen. Daarbij wordt door Peerby België een garantie ten aanzien van het geleende object voorzien.

De basis van het businessmodel is gebaseerd op volgende uitgangspunten:

Van zodra dit betalende model werd ingevoerd, sloten nieuwe leden zich weer aan en nam het ledenaantal opnieuw toe.

Snelheid’ van de Peerby app is een andere cruciale factor in het businessmodel en sowieso essentieel bij gebruik van digitale platformen. Gebruiksvriendelijke software laten schrijven, die toelaat om op een eenvoudige en snelle manier een object te lenen, kost geld. Hierin werd door het Peerby moederbedrijf uit Nederland grondig geïnvesteerd aan de hand van ‘venture capital’ (2 miljoen €).

Peerby, digitaal platform volgens de deeleconomie ‘senso stricto’ en een coöperatie?

Het businessmodel van Peerby België voldoet hiermee aan alle voorwaarden van de ‘deeleconomie senso stricto’ zoals gedefinieerd door J. Debry in de studie ‘Voor een sociale en solidaire deeleconomie, het coöperatieve model oog in oog met de deeleconomie’. De ambitie van Peerby is om coöperatief te handelen, vertelt Lieven D’hont. Toch is Peerby België op dit ogenblik geen coöperatieve vennootschap. Lieven D’hont haalt hiervoor twee redenen aan:

Om te besluiten, Peerby België heeft 35.000 leden verspreid over alle Vlaamse provincies die via het platform kunnen kiezen uit 1.000.000 spullen om te lenen. De beweging neemt in kracht toe!

Praktijkverhalen

Meer verhalen
Meer verhalen
example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons