Kenniscentrum

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Op 1 mei 2019 trad de nieuwe vennootschapswet in werking. Het belang van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan nauwelijks overschat worden. Het gaat om de grootste hervorming voor de bedrijfswereld sinds 1999.

Het aantal vennootschapsvormen in de nieuwe wet is sterk verminderd, van 17 naar 4. Een van de 4 vennootschapsvormen die een volledig wetboek gekregen heeft, is de coöperatieve vennootschap (wat in de eerste wetsontwerpen niet het geval was). Bovendien zijn in de nieuwe wet de coöperatieve waarden (de zogenaamde ICA-principes) op een degelijke manier verankerd. Twee essentiële zaken ter versterking van de coöperatieve eigenheid waar Febecoop sterk voor geijverd heeft in diverse adviesorganen en op verschillende beleidsniveaus.

De hervorming brengt het voordeel van de duidelijkheid. De vroegere cvba’s kunnen nog steeds voor een flexibele ondernemingsvorm kiezen door om te schakelen naar besloten vennootschap. Zij die bewust voor de coöperatieve vennootschap kiezen omwille van het specifieke waardenpatroon, kunnen voortaan met die naam fier naar buiten komen.

De coöperatieve vennootschap (CV) wordt voorbehouden aan bedrijven die de specifieke coöperatieve waarden onderschrijven. Zowel bestaande als startende coöperaties moeten de nieuwe wetgeving in hun statuten implementeren.

Meer weten?

Praktijkverhalen

Meer verhalen
example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons