Kenniscentrum

Coöperatief werken in de deeleconomie

De deeleconomie heeft zich de voorbije tien jaar in een razendsnel tempo ontwikkeld. Ondertussen vinden we de platformeconomie in zowat alle economische sectoren terug. Groeipijnen manifesteerden zich onder de vorm van geen of een weinig aangepast wettelijk kader voor de werkers van de platformen, sociale en ecologische impact op de steden waar deze platformen actief zijn, ... Febecoop volgt het thema op de voet en onderzoekt de mogelijkheden van het coöperatief model in het domein van de deeleconomie.

Daarom heeft J.Debry, gedelegeerd bestuurder van Febecoop, het fenomeen ‘deeleconomie’ onder de loep genomen. In de studie ‘Voor een sociale en solidaire deeleconomie – Het coöperatieve model oog in oog met de deeleconomie’ verkent hij de mogelijkheden, maar ook de uitdagingen die de deeleconomie biedt aan de coöperatie.

Wat maakt dat we een economische activiteit kunnen onderbrengen in de categorie deeleconomie?

  • het beschikken over een digitaal platform
  • dat privépersonen met elkaar in contact brengt
  • die op een gelijkwaardige basis met elkaar handelen
  • met als doel vraag en aanbod met elkaar in contact te brengen
  • die tijdelijk kan gebruikt worden, al dan niet tegen betaling
  • van hulpbronnen die bestaan, maar onderbenut worden (goederen, tijd, vaardigheden, kennis

Typisch bij een deeleconomie is het fenomeen van desintermediatie: het aantal tussenpersonen wordt beperkt of uitgeschakeld. ’De markt’ en ‘de onderneming’ hebben de neiging om samen te vallen. Het stelt de grenzen tussen onderneming en markt ter discussie …

Eén van de gevaren van de deeleconomie is, dat een deel van deze platformen de neiging hebben zich aan hun verantwoordelijkheid als ondernemer te onttrekken. Regelgevende en ethische normen die wel worden opgelegd aan de marktspelers in de domeinen waar deze platformen actief zijn. Een mogelijkheid voor het coöperatieve model om hier een actieve en duurzame rol te spelen.

Uitdagingen voor het coöperatieve model zijn er op diverse domeinen:

  • Op het digitale vlak
  • Inzake coöperatieve governance en peer-to-peer
  • Het betrekken van meerdere stakeholders bij het bestuur/ governance
  • Gebruik maken van meer horizontale, gedecentraliseerde vormen van participatie, overleg en cocreatie.

Meer weten?

Praktijkverhalen

Meer verhalen
example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons